Kontakt

Ing. Vít Hofman

Jsem odborně způsobilou osobou v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně. V těchto oblastech poskytují odborné poradní a konzultační služby. Jsem autorem největšího komunitního uskupení v oblasti BOZP v ČR, jenž zastřešuji komunitním portálem BOZPforum.cz, na který vás srdečně zvu.

Vzorovou dokumentaci, kterou vám nabízím, sám při své praxi používám.

Kontaktní a fakturační údaje

Zerzavice 2146
686 01 Staré Město
info@bozpkestazeni.cz
IČ: 020 65 681
DIČ: CZ8602215072
OZO BOZP, č. osv.: ROVS/4751/PRE/2019
Technik PO, č. osv.: Š – TPO – 3 / 2011
Jsem podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku pod ID RZP: 3692175.