Ochranné prostředky

Součástí prací vašich zaměstnanců jsou i neodstranitelná rizika, proti kterým je potřeba se chránit používáním osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)? Máte tedy povinnost, OOPP zaměstnancům poskytovat? Pak právě v této kategorii naleznete vzorovou dokumentaci BOZP, kterou pro řádné naplnění svých povinností v této choulostivé oblasti budete potřebovat.

Showing all 3 results