Manipulační motorový vozík

Dotaz k obsluze motorového vozíku

Dotaz: Dobrý den, u svého bývalého zaměstnavatele jsem byl opakovaně proškolen k obsluze ručně vedeného elektrického vysokozdvižného vozíku. Školení nám zajistil a hradil zaměstnavatel. Nyní se chystám nastoupit k jinému zaměstnavateli, proto jsem požadoval od svého minulého potvrzení o absolvování zmíněného školení a průkazu obsluhy. Tyto dokumenty jsou uloženy na personálním oddělení bývalého zaměstnavatele. Na můj dotaz o vydání mi bylo řečeno, že školení VZV je na firmu a přenos není možný. Prosím o radu jak to tedy je v tomto případě.Děkuji.

 

Odpověď k dotazu

Váš bývalý zaměstnavatel má pravdu.

Dle zákoníku práce (§ 103) je nutno provést tzv. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, vztahující se ke konkrétním pracovním podmínkám a rizikům konkrétních činnosti.

Školení by mělo tedy obsahově být zaměřeno na konkrétní dokumentaci konkrétního zaměstnavatele (návod k obsluze konkrétního vozíku, místní provozní dopravní předpis pro provoz motorových vozíků, místní řád skladu, hodnocení rizik a přijatá opatření, používání osobních ochranných pracovních prostředků apod.).

Průkazky k obsluze vozíků, které jsou často vydávány, nemají oporu v zákoně a jsou defacto zbytečné. Školitelé často za tyto „průkazky“ účtují horentní sumy a ve své podstatě průkazka skutečně přenosná není. Dokonce neexistuje ani žádné základní a opakované školení. Školení je jen jedno, které se dle rizik a rozhodnutí zaměstnavatele, ve stanovené periodě opakuje a to včetně ověření znalostí. Periodu navíc určuje zaměstnavatel, tj. rozhodně striktně neplatí perioda 1 x ročně.

Čili pokud po Vás nový zaměstnavatel bude chtít obsluhovat motorový vozík, musí provést zaškolení sám, pro své podmínky.

Pokud navíc budete s vozíkem jezdit po pozemních komunikacích, musíte být držitelem řidičského oprávnění, dle mého názoru skupiny „T“.

Změny v lékařských prohlídkách zaměstnanců 2018

Koncem roku 2017 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., které sebou přinesla nemalé změny v lékařských prohlídkách zaměstnanců a vůbec v oblasti pracovnělékařských služeb.   Změny v provádění dohledu lékaře na pracovišti Zpřísnila se …

Změny v lékařských prohlídkách zaměstnanců 2018 Číst článek »

Scroll to Top