Pracovní úrazy

V této kategorii naleznete vzorové dokumenty BOZP, které vám pomohou při řešení vzniklých pracovních úrazů. Tyto dokumenty slouží zejména k naplnění požadavků Zákoníku práce a jeho prováděcích právních předpisů.

Showing all 6 results