Pravidla užívání pro prodávající

Tato pravidla vymezují práva a povinnosti prodávajícího a provozovatele e-shopu.

1 Úvodní ustanovení

 1. Tato pravidla užívání pro prodávající (dále jen „pravidla“) podnikající fyzické osoby Ing. Víta Hofmana, IČ: 020 65 681, (dále jen provozovatel), který zastupuje obchod www.bozpkestazeni.cz, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě registrace prodejce na internetovém obchodu provozovatele.
 2. Internetový obchod provozovatel provozuje na webové stránce umístěné na internetové adrese www.bozpkestazeni.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
 3. Znění pravidel může prodávající měnit či doplňovat.

1.1 Hlavní použité pojmy

 • Provozovatel: Ing. Vít Hofman, IČ: 020 65 681 (majitel e-shopu www.bozpkestazeni.cz)
 • Obchod: Elektronický obchod (e-shop) na webové adrese https://www.bozpkestazeni.cz
 • Webové rozhraní obchodu: Grafické a funkční prostředí obchodu, které umožňuje uživatelům (návštěvníkům) interakci s obchodem, zejména prohlížení zboží, koupě zboží, kontakt provozovatele, administraci a správu obchodu nebo jeho částí.
 • Prodejce: Uživatel obchodu, který se na webovém rozhraní obchodu registruje jako prodejce a je schválen provozovatelem. Uživatel je výhradně podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba. Prodejce je oprávněn do obchodu přidávat vlastní zboží a toto zboží přes webové rozhraní obchodu veřejně prodávat za dodržení těchto pravidel.
 • Zboží: digitální obsah (zejména elektronické dokumenty, fotografie, video, apod.) umístěný do obchodu prodejcem, pomocí webového rozhraní obchodu, za účelem prodeje.

1.2 Provozovatel

Provozovatel bude ke všem prodejcům přistupovat férově a s rovným přístupem a nebude upřednostňovat jednoho před druhým. Prodejce zejména:

 1. zajišťuje chod internetového obchodu BOZPkestazeni.cz;
 2. stará se bezproblémové technické řešení webu, zejména o funkční a UX (user experience) přívětivý:
  • prodejní systém webu;
  • administrační systém prodejce;
 3. zajišťuje přiměřené zabezpečení webové stránky obchodu před možnými kybernetickými útoky
  • stará se o funkční technické rozhraní, zejména:platební bránu;
  • fakturační systém;
 4. stará se o odpovídající grafické prostředí webu;
 5. stará se o propagaci webu a marketing webu;
 6. provádí podporu jednotlivých prodejců;
 7. vyřizuje objednávky a komunikuje se zákazníky;
 8. vyřizuje reklamace;
 9. hradí včas provize prodejců;
 10. odpovídá za provoz obchodu.

1.3 Prodejce

Prodejce zejména:

 1. respektuje tato pravidla;
 2. nabízí k prodeji jen kvalitní zboží, které může být prospěšné kupujícímu a u nějž má vyřešená autorská práva;
 3. zajišťuje kvalitní popis zboží;
 4. pravidelně přidává zboží k prodeji;
 5. poskytuje provozovateli zpětnou vazbu a návrhy na zlepšení;
 6. dle možností pomáhá provozovateli webu s propagací webu, např.
  1. sdílením stránek se svými produkty na sociálních sítích nebo na webových stránkách prodejce;
  2. psaním informativních článků do blogu webu;
  3. offline podporou webu;
  4. jinak, dle svých možností.

2 Kontaktní údaje provozovatele

 • Název: Ing. Vít Hofman | BOZPkestazeni.cz
 • Sídlo: V Teničkách 620, 686 01 Uherské Hradiště
 • IČ: 020 65 681
 • DIČ: CZ8602215072
 • Údaj o zápise v rejstříku: Nezapsán v OR.
 • Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku od 3. 9. 2013.
 • Telefon (GSM): +420 730 732 751
 • Email: info@bozpforum.cz
 • Web adresa obchodu: www.elearning.bozpforum.cz
 • Kontaktní adresa: V Teničkách 620, 686 01 Uherské Hradiště (pouze korespondence)
 • Provozní doba: Po – Pá: 7:00 – 15:00

Jako kontaktní cestu prosím, využívejte primárně emailovou adresu info@bozpforum.cz!

3 Uživatelský účet prodejce

 1. Každá podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba má možnost, registrovat si prostřednictvím webového rozhraní obchodu, v obchodě svůj účet jako prodejce.
 2. Registrovat se jako prodejce je možné na adrese: https://www.bozpkestazeni.cz/vendor-register/
 3. Při registraci je nutné vyplnit povinná pole, zejména:
  1. uživatelské jméno (pod kterým se uživatel bude přihlašovat do webového rozhraní obchodu);
  2. email uživatele;
  3. křestní jméno;
  4. příjmení;
  5. název obchodu (ze kterého bude vytvořena webová adresa obchodu);
  6. IČO;
  7. DIČ, pokud jde o plátce DPH.
 4. Při registraci je dále nutné souhlasit s podmínkami ochrany osobních údajů a vytvořit si přihlašovací heslo.
 5. Po odeslání registrace bude tato překontrolována a schválena provozovatelem. Ve chvíli schválení registrace, se registrující považuje za prodejce.
 6. Provozovatel registraci neschválí zejména v případech, kdy budou uvedeny nepravdivé, nepřesné nebo neúplné údaje. V takových případech může provozovatel po registrujícím žádat upřesnění formou dotazu zaslaného na emailovou adresu uvedenou při registraci.
 7. Prodejce se pomocí svého uživatelského jména a hesla může přihlašovat do administrace svého obchodu na webovém rozhraní obchodu a to na stránce: https://www.bozpkestazeni.cz/my-account/.
 8. Prodejce přihlášením získává přístup administrace svého obchodu, kde zejména:
  1. vyplní údaje o svém obchodu, včetně svého bankovního spojení;
  2. může vytvářet produkty;
  3. může vytvářet články do blogu webu;
  4. může sledovat stav objednávek;
  5. může zobrazit reporty prodejů.

3.1 Zpracování osobních údajů, jejich ochrana a využití

 1. Bližší podmínky ochrany osobních údajů jsou řešeny našimi zásadami ochrany osobních údajů.

4 Podmínky umístění zboží do webového rozhraní obchodu

 1. Prodejce smí do svého obchodu umístit jen takové zboží, které odpovídá povaze a smyslu obchodu.
 2. Na webovém rozhraní obchodu umístěné zboží musí být vždy výhradně digitálním obsahem. Prodej fyzických produktů (např. OOPP, bezpečnostní tabulky, hasicí přístroje) není možný!
 3. Prodejce smí na webové rozhraní obchodu umístit jen takový digitální obsah, ke kterému vlastní autorská práva nebo je oprávněn k takovému umístění držitelem autorských práv. Veškerá odpovědnost plynoucí z porušení autorských práv je na prodejci.
 4. Zveřejnění zboží v obchodu je možné jen po kontrole digitálního obsahu provozovatelem. Provozovatel může konkrétnímu prodejci udělit výjimku a dát mu tak oprávnění k samostatnému zveřejnění zboží.
 5. Prodejce při umístění zboží do obchodu postupuje zejména dle doporučení provozovatele.

4.1 Vhodný digitální obsah k prodeji

Za vhodný digitální obsah k prodeji lze považovat zejména následující:

 1. písemné elektronické dokumenty (MS Word – *.docx, Portable Dokument Format – *.PDF):
  • firemní směrnice;
  • místní provozní bezpečnostní předpisy;
  • pracovní postupy;
  • dokumentace hodnocení rizik;
  • formuláře;
  • dokumentace školení;
  • vzorové záznamy apod.
  • vzorová dokumentace k ISO;
 2. elektronické tabulky (MS Excel – *.xlsx);
 3. prezentace (MS Powerpoint – *.pptx);
 4. video (*.mp4, *.mov atd.);
 5. fotografie (*.JPEG, *.PNG apod.);
 6. grafické bezpečnostní pokyny (Portable Dokument Format – *.PDF apod.);
 7. balíčky dokumentace (*.zip / *.rar);

pokud souvisí s tematikou a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP, požární ochrany, první pomoci nebo souvisejících oblastí.

4.2 Požadavky na umístění zboží do webového rozhraní obchodu

Při umístění zboží do webového rozhraní obchodu, je nutné u tohoto zboží vyplnit nebo zadat následující parametry:

 1. parametru zboží (zakřížkovat virtuální a stažitelný produkt);
 2. název zboží;
 3. cenu za zboží;
 4. krátký nebo dlouhý popisek zboží (ideálně popisky oba);
 5. kategorii zboží;
 6. parametru prodeje (zakřížkovat prodej jednotlivě);
 7. vlastnosti zboží*:
  • formát;
  • náročnost;
  • počet stran (pokud se jedná o stránkový dokument);
  • podmínky;
  • typ produktu;
  • upravitelnost.

*Pokud některá z vlastností nebo parametr vlastnosti bude u produktu chybět nebo nebude odpovídat konkrétnímu produktu, prodejce o tomto neprodleně uvědomí provozovatele, který sjedná nápravu nebo provozovatel určí další postup.

4.3 Další práva provozovatele a prodejce

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo, každé prodejcem vložené zboží před jeho zveřejněním překontrolovat, případně doplnit chybějící informace nebo vyzvat prodejce k jejich doplnění či úpravě.
 2. Provozovatel má právo odmítnout schválení zboží, které:
  • je v rozporu se zaměřením obchodu;
  • je fyzickým zbožím;
  • je nedostatečně popsáno a není zjevný jeho obsah nebo význam;
  • chybí vyplněný některý z parametrů uvedených v kapitole 2.1.2;
  • je velmi nízké kvality (o kvalitě subjektivně rozhoduje provozovatel);
  • je v rozporu s požadavky právních předpisů.
 3. Provozovatel důvod neschválení zboží prodávajícímu vždy odůvodní.
 4. Proces schválení zboží prodávajícím může trvat několik hodin až dnů.
 5. Prodejce má právo zboží, které plánuje prodávat, předem prodejci zaslat ke konzultaci, zejména s ohledem na kvalitu.

4.4 Další povinnosti provozovatele ve vztahu ke zboží prodejce

 1. Umístěním zboží (digitálního obsahu) prodejce do obchodu, získává provozovatel k tomuto zboží přístup.
 2. Provozovatel je povinen:
  • přiměřeně zabezpečit zboží proti riziku možné kybernetické krádeže.
 3. Provozovatel může:
  • prohlížet si zboží prodejce, kontrolovat jej, hodnotit jej, dávat prodejci zpětnou vazbu a na základě tohoto hodnocení zboží k prodeji zamítnout, schválit nebo vyzvat prodejce k úpravě zboží;
  • v přiměřeném rozsahu využívat obsah zboží k provádění marketingové a reklamní činnosti obchodu za účelem zvýšení prodejů zboží.
 4. Provozovatel nesmí:
  • prodávat zboží bez vědomí prodejce (mimo obchod bozpkestazeni.cz);
  • používat nebo využívat zboží bez souhlasu prodejce pro vlastní účely a praxi odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nebo technika požární ochrany, případně i pro jiné účely, pro které je zboží určeno.

5 Nákup zboží

 1. Prodej zboží probíhá přes webové rozhraní obchodu (klasický e-shop, kdy si návštěvník může zboží prohlížet, následně vložit do košíku a objednat přes pokladnu).

5.1 Platba bankovním převodem

Pokud kupující objedná zboží a jako platbu zvolí “bankovní převod”, pak:

 1. kupující obdrží na uvedený email informace o objednávce a pokyny k zaplacení (součástí emailu je i proforma faktury vytvořené provozovatelem);
 2. po uhrazení faktury a připsání ceny za zboží na účet provozovatele, je objednávka postoupena jako přijata (o tomto postupu kupující obdrží na email informaci);
 3. přijetím objednávky ze strany provozovatele je uzavřena mezi provozovatelem a kupujícím, dle obchodních podmínek, kupní smlouva;
 4. neprodleně po uhrazení objednávky a jejím přijetí objednávky, je objednávka dokončena;
 5. o dokončení objednávky obdrží kupující od provozovatele email, jehož součástí je:
  • odkaz na stažení nebo odkaz k přístupu k zakoupenému zboží;
  • odkaz k zobrazení a stažení faktury (daňového dokladu) vystaveného provozovatelem.

5.2 Platba online

Pokud kupující objedná zboží a jako platbu zvolí platbu online, pomocí platební brány, pak:

 1. kupující je neprodleně po odeslání objednávky přesměrován na platební brány a vyzván k zaplacení;
 2. neprodleně po zaplacení následují kroky uvedené v kapitole 5.1.
 3. uhrazená částka je připsána na účet provozovatele vedený u poskytovatele platební brány.

5.3 Prodejce

 1. Prodejce přes webové rozhraní obchodu a administraci svého účtu prodejce, může sledovat stavy objednávek, tyto však nemůže měnit.
 2. Prodejce je povinen, v případě zjištění jakýchkoliv nepřesností, pochybení či jiných možných vad ve vytvořených objednávkách, o těchto neprodleně informovat provozovatele.

6. Výplata prodejce

 1. Z každé dokončené objednávky zboží vystaveného v obchodě prodejcem, má prodejce nárok na provizi.
 2. Nárok na provizi nevzniká v případě objednávek, které kupující neuhradí. Přiřazení statusu: “Dokončeno” k objednávce, znamená uhrazení objednávky. Status objednávky prodávající vidí v administraci svého účtu.
 3. Prodejce smí žádat o výplatu provize nejdříve po překročení stanovené minimální částky a uplynutí ochranné lhůty provozovatele.
 4. Prodejce o výplatu provize žádá přes administraci svého účtu.
 5. Provozovatel žádost o výplatu provize posoudí a pokud je oprávněná, přiřadí ji status “schváleno.”
 6. Prodejce na základě schválené žádosti o výplatu, vystaví provozovateli fakturu se splatností 14 dní.
 7. Vystavenou fakturu prodejce zašle provozovateli na e-mail: info@bozpkestazeni.cz a provozovatel ji ve splatnosti uhradí.

6.1 Podrobnosti ke stanovení provizí a podmínek pro jejich vyplácení

Pro vyplácení provizí platí následující, k kapitolách níže uvedená pravidla.

6.1.1 Stanovení minimální částky pro výplatu provize

 1. S vyplácením provizí je spojena jistá administrativa, která by zejména v případě četných žádostí mohla provozovatele neúměrně zatěžovat. Proto se stanoví minimální částka pro výplatu provize, která současně plní úkol vstupní kauce prodejce.
 2. V případě, že se prodejce rozhodne ukončit svůj účet prodejce, přestože došlo k uskutečněnému prodeji, avšak výše provize prodejce nepřesahuje minimální částku pro výplatu provize, tato provize propadá ve prospěch provozovatele.
 3. Minimální částka pro výplatu provize se stanovuje na 500 Kč (v případě prodejců – plátců DPH, jde o 500 Kč bez DPH).

6.1.2 Stanovení ochranné lhůty provozovatele

 1. Po dokončení objednávky počíná běžet ochranná lhůta provozovatele. Ta slouží zejména k vypořádání se s problémy při doručení objednávky kupujícímu (např. neplatný odkaz ke stažení, nedoručení emailu o dokončení objednávky) nebo pro případy reklamace zakoupeného zboží ze strany kupujícího.
 2. Ochranná lhůta provozovatele se stanovuje v délce 14 dní.

6.1.3 Výše provize

 1. Výše provize prodejce se stanovuje jako procentuální část z ceny zboží bez DPH.
 2. Výše provize je pro různé hladiny cen zboží rozdílná.
 3. Pro zjištění přesné provize je možno využít online kalkulačku provizí.
 4. Výše provize se sjednává následovně:
  • cena zboží (s DPH) do 100 Kč – výše provize prodejce 60%;
  • cena zboží (s DPH) do 200 Kč – výše provize prodejce 61%;
  • cena zboží (s DPH) do 300 Kč – výše provize prodejce 62%;
  • cena zboží (s DPH) do 400 Kč – výše provize prodejce 63%;
  • cena zboží (s DPH) do 500 Kč – výše provize prodejce 64%;
  • cena zboží (s DPH) do 600 Kč – výše provize prodejce 65%;
  • cena zboží (s DPH) do 700 Kč – výše provize prodejce 66%;
  • cena zboží (s DPH) do 800 Kč – výše provize prodejce 67%;
  • cena zboží (s DPH) do 900 Kč – výše provize prodejce 68%;
  • cena zboží (s DPH) do 1000 Kč – výše provize prodejce 69%;
  • cena zboží (s DPH) více než 1000 Kč – výše provize prodejce 70%.
 5. Zboží je na e-shopu vždy prodáváno s DPH – provozovatel je plátce DPH.
 6. Praktické příklady:
  • Cena zboží 50 Kč bez DPH (60,5 Kč s DPH): výše provize 60%, provize = 30 Kč;
  • Cena zboží 300 Kč bez DPH (363 Kč s DPH): výše provize 63%, provize = 189 Kč.
  • Cena zboží 980 Kč bez DPH (1185,8 Kč s DPH): výše provize 70%, provize = 686 Kč.
  • V případě prodeje zboží v ceně 50 Kč a 300 Kč bez DPH současně, jsou pro každé zboží určeny provize samostatně, tj. celková provize bude 30 Kč + 189 Kč = 219 Kč.
 7. Provozovatel si vyhrazuje právo pořádat marketingové akce obchodu, včetně slevových akcí. Tyto akce se mohou dotýkat všeho zboží v obchodu a mohou tak snížit základní cenu zboží, od které se počítá výše provize.

6.1.4 Individuální výše provize

 1. Výše provize smí být pro konkrétního prodejce sjednána odlišně, od standardní výše provize uvedené v kapitole 6.1.3. Individuální výše provize se stanoví zejména v těchto případech:
  • velmi specifický druh zboží;
  • vysoké měsíční tržby prodejce;
  • velmi nízké měsíční tržby prodejce;
  • jiné vztahy ujednané mezi prodejcem a provozovatelem.
 2. Prodejce nemůže o individuální výši provize žádat. Individuální výši provize vždy navrhuje provozovatel.

7. Psaní příspěvků do blogu webu

 1. Každý prodejce má právo psát příspěvky do blogu webu. Příspěvky mohou být skvělým nástrojem k podpoře prodeje.
 2. Prodejce při psaní příspěvku respektuje pravidla psaní příspěvků.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo, zveřejněný příspěvek z webu stáhnout. O důvodu stažení vždy informuje prodejce, který příspěvek publikoval.

8. Uzavření a zrušení smlouvy mezi provozovatelem a prodejcem

 1. Registrací uživatele jako prodejce na webu BOZPkestazeni.cz vniká mezi provozovatelem a prodejcem smluvní vztah, řídící se výše uvedenými body a v otázkách těmito body neupravenými, platnými právními předpisy.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě tuto smlouvu s prodejci, kteří nedodržují pravidla, nejsou ochotni spolupracovat při řešení standardních či výjimečných situací provozovatelem. Provozovatel si vyhrazuje právo ukončit okamžitě smlouvu s uživateli, vždy však výhradně s udáním důvodu.
 3. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu poskytování kterékoliv ze služeb, jakož i těchto podmínek, vždy však po předchozím upozornění.
 4. Smlouvu je možno ukončit výpovědí, učiněnou ze strany prodejce. Ta je ukončena okamžikem projevení vůle a doručením provozovateli. Provozovatel po ukončení smlouvy z prodeje stáhne veškeré zboží prodejce.