SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Pokyn pro práci osamoceného zaměstnance – vzor

149  s DPH

Vysíláte zaměstnance pracovat osamoceně? Např. na stavbu, do opuštěného objektu, do lesa nebo i na jiná pracoviště, kde nebudou pod dohledem ostatních?

Pak rozhodně využijete pokyn pro práci osamoceného zaměstnance.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
Katalogové číslo: saw_12a01.1.2 Kategorie: , Štítky: ,
 

Popis

Kdo pokyn pro práci osamoceného zaměstnance využije?

Pokyn pro práci osamoceného zaměstnance využije každý zaměstnavatel, který své zaměstnance posílá k samostatné práci mimo dohled ostatních pracovníků. Typicky může jít o pracoviště v lese, ale také pracoviště v opuštěných budovách nebo objektech bez trvalé obsluhy (čerpací stanice, trafostanice, sklady apod.). Zaměstnanci samostatně pracují také na stavbách, ve výkopech, na střechách apod. Zejména u rizikových pracovišť a rizikových prací je nutno dbát zvýšené obezřetnosti.

Jde zejména o situace, kdy zaměstnanec pracuje v takových podmínkách, kdy v případě, že se mu stane úraz, by mohlo dojít k prodlení při poskytování první pomoci a jeho záchraně.  Dne NV. č. 339/2017 Sb., úz je osamoceným zaměstnancem zaměstnanec, který je během pracovní doby na pracovišti sám bez zajištění dohledu a vykonává práci.

 

Jak zaměstnavateli vzor pokynu pomůže?

Osamoceného zaměstnance nebo samostatně pracujícího zaměstnance musí zaměstnavatel seznámit s pravidly pro dorozumívání mezi zaměstnanci na pracovišti nebo pro dorozumívání se zaměstnavatelem. Zaměstnavatel musí zajistit, aby osamocený zaměstnanec nebo samostatně pracující zaměstnanec přerušili práci, pokud nemohou pokračovat v práci bezpečným způsobem, a o přerušení práce informovali bez zbytečného odkladu zaměstnavatele.

Vzor pokynu pro práci osamoceného zaměstnance vám tedy pomůže, při naplnění výše uvedených pravidel.

 

Co to jsou pravidla pro dorozumívání?

Zaměstnavatel musí osamoceně pracujícího zaměstnance seznámit s pravidly pro dorozumívání. To v praxi znamená, že zaměstnanec musí mít možnost kontaktovat zaměstnavatele nebo jím určenou osobu (např. vedoucího zaměstnance). Dále je vhodné stanovit, jak často, tedy v jakých intervalech se zaměstnanec musí zaměstnavateli hlásit. V praxi je nejčastěji za tímto účelem využíván mobilní telefon a GSM signál. Pokrytí signálem ale není 100% a např. na pracovištích v lese nemusí být dostatečné. V takovém případě je nutno zvolit jiné způsoby dorozumívání, např. radio vysílačku nebo satelitní telefon. Někdy tak může být jednodušší a i levnější variantou, vyslat k práci zaměstnance dva.

 

 

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.