Checklist komplexní prověrky bioplynové stanice

363  s DPH

Bioplynová stanice / bioplynové hospodářství čistíren odpadních vod – to jsou zařízení s potenciálem způsobit nesmírné škody v širokém okolí. Věnujte jejich provozu důkladnou péči. Nezapomeňte na provádění ročních prověrek.

Využijte checklist komplexní prověrky bioplynové stanice / bioplynového hospodářství a usnadníte si práci. Checklist vás bod za bodem provede vším podstatným.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je checklist komplexní prověrky bioplynové stanice určen?

Checklist komplexní prověrky bioplynové stanice je určen všem provozovatelům bioplynových stanic a dále také provozovatelům čistíren odpadních vod (ČOV) s bioplynovým hospodářstvím. Checklist je univerzální a není problém jej využít pro oba uvedené typy zařízení.

 

Kdo musí komplexní prověrky bioplynových stanic provádět?

Komplexní prověrky bioplynových stanic jsou povinné pro všechny provozovatele a to dle ČSN 75 6415 Plynové hospodářství čistíren odpadních vod. Navíc všechna zařízení, je dle § 4, NV. č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, v účinném znění,  nutno nejméně 1 x ročně kontrolovat.

Jelikož bioplynové stanice a bioplynové hospodářství čistíren odpadních vod jsou velmi rizikovými provozy s potenciálem způsobit ohromné škody do značné vzdálenosti, rozhodně při jejich provozu nic nepodceňujte.

 

V čem checklist komplexní prověrky pomůže?

Checklist je vhodně sestaven tak, aby vás provedl bod po bodu jednotlivými oblastmi, které je nutno překontrolovat z hlediska bezpečného provozu. Nejen, že reaguje na požadavky právě ČSN 75 6415, ale také na další podstatné aspekty z hlediska bezpečnosti práce a požární ochrany zařízení. Prověrka provedená pomocí checklistu SAW se tak stává skutečně komplexní.

Chcelist je sestaven tak, že jednotlivé kontrolované body stačí jen “fajfkovat”, jako v pořádku. V případě neshod, je samozřejmě možnost ke každému bodu zjištěnou neshodu poznamenat a blíže ji rozebrat, stanovit opatření a rovnou i pověřit osoby odpovědné za odstranění neshody.

Samozřejmostí je, že u periodických činností je přímo v checklistu uvedena jejich perioda, abyste se snáze zorientovali.

 

Kdo může komplexní prověrku bioplynového hospodářství provádět?

Právními předpisy ani technickou normou ČSN 75 6415 není přímo stanoven požadavek na osobu, která bude komplexní prověrku provádět. Díky checklistu by tedy neměl být pro provozovatele problém, tuto prověrku provést i svépomoci. Chceklist jej totiž provede krok za krokem, jednotlivými kontrolovanými body. Ideální však je při prověrce spolupracovat s:

  • osobou odborně způsobilou k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti požární ochrany,
  • technikem požární ochrany,
  • vedoucím provozu,
  • revizním technikem plynových zařízení,
  • revizním technikem elektrických zařízení,
  • revizním technikem tlakových zařízení.

 

Také může být velmi vhodné a ideální, provést komplexní prověrku současně s

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Checklist komplexní prověrky bioplynové stanice“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.