Kdo musí mít firemního lékaře?

Kdo musí mít firemního lékaře? Jednoduchá otázka, na kterou existuje jednoduchá odpověď.

Firemního lékaře musí mít každý zaměstnavatel. Ale pojďme na to hezky popořadě.

Nejprve nutno konstatovat, že pojem firemní lékař je nepřesný. Stejně tak již neexistuje pojem závodní lékař ani závodní preventivní péče. Dnešní právní předpisy mluví o poskytovateli pracovnělékařských služeb.

Tyto služby blíže specifikuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, úz, který v písm. a), odst. (2), § 54, stanoví následující, cituji:

Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak, je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem.

 

Proč musí být smluvní poskytovatel?

Většina zaměstnavatelů příliš nerozumí tomu, proč musí mít zajištěného smluvního lékaře a nestačí registrující (“obvodní”) lékař zaměstnanců. Vše spočívá v neznalosti práva, konkrétně neznalosti náplně pracovnělékařských služeb. Ty nezahrnují pouze lékařské prohlídky zaměstnanců, jak si spousta zaměstnavatelů mylně myslí. Ale i mnohé další úkoly, zejména:

 1. hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání;
 2. poradenství;
 3. dohled.

Ano, zejména poslední bod je zajímavý a velmi často v praxi opomíjený. Nezapomeňte svého smluvního lékaře na své pracoviště někdy i pozvat! Dohled se provádí ve lhůtách 1 x 2 roky pro kategorie práce 1 (není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem) nebo ve lhůtě 1 x rok, pro kategorie 2, 2R, 3 a 4.

Je tedy logické, že registrující lékař zaměstnance nezná pracoviště a pracovní činnosti zaměstnavatele a nemůže mu tak adekvátně poradit např. v kategorizaci prací nebo ve věci poskytování první pomoci.

 

Tak tedy, kdo musí mít firemního lékaře?

Skutečně každý zaměstnavatel, bez ohledu na počet zaměstnanců či rizikovost prací. Od administrativních firem, až po firmy stavební. Určitě tuto svou povinnost nepodceňte!

19 názorů k článku “Kdo musí mít firemního lékaře?

 • Michal Kučera

  Dobrý den,
  máme s přítelkyní spediční firmu – zajišťujeme zákazníkum přepravu – a v podstate jen sedíme v kanceláři s telefonem a počítačem – volal jsem lékařce, ale ta mi řekla, že nejdřív musím kontaktovat bezpečnostního technika, který nám řekne a asi i dá papír ohledně toho jak “riziková” je naše práce – bez toho, že nemůže nic. Jsme z Českých Budějovice – můžete nám nějak pomoci nebo poradit jak postupovat? Vůbec vlastně nevíme na koho se obrátit.

  Odpovědět
 • Veronika Podškubková

  dobrý den,
  chtěla jsem se zeptat jestli závodní lékař musí být pro všechny zaměstnance stejný nebo jestli můžeme mít 2 závodní lékaře, ráda bych i nadále spolupracovala s naším nynějším, ale naše firma má i sklad a tiskárnu a tyto zaměstnance bych ráda posílala k větším specialistům
  děkuji,

  Odpovědět
  • Vít Hofman

   Dobrý den, omlouvám se, že píši až nyní.
   Smluvních poskytovatelů pracovnělékařských služeb může mít zaměstnavatel více, tj. můžete si pro účely lékařských prohlídek zasmluvnit poskytovatele v místě výkonu práce zaměstnanců.

   Odpovědět
 • Tomáš

  Dobrý den, mám hudební bar s večerně-nočním provozem a 3 zaměstnance. Jak je to s nutností mít smluvního lékaře?

  Odpovědět
  • Vít Hofman

   Smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb musí mít dnes defakto každý zaměstnavatel. Zpravidla to nic nestojí a jen si díky smlouvě můžete ujednat výhodnější ceny za pracovnělékařské prohlídky, než byste měl “bez smlouvy.” Většina poskytovatelů disponuje připraveným vzorem smlouvy. Nezapomínejte, že součástí pracovnělékařských služeb nejsou jen lékařské prohlídky zaměstnanců, ale i další činnosti (dohled, poradenství, školení).
   Podrobnosti např. zde: https://www.sawuh.cz/lekarske-prohlidky-zamestnancu/

   Odpovědět
 • Lenka Slezáčková

  Hezký den naše malá firma se zabývá prodejem PHM / benzinka/má 3 zaměstnance .Musí mīt smluvního lékaře? Vždy je vyžadováno jen potvrzení od obvodního lékaře, že je práce schopen.Nedělåme noční směny. Snad nejsme rizikové pracoviště? Moc děkuji za odpověď

  Odpovědět
  • Vít Hofman

   Zákon je v tomto velmi “nepřesný” a nešťastně formulovaný. Zaměstnanci, pokud je jejich práce zařazena do kategorie 1, její součástí není riziko ohrožení zdraví a požadavky na zdravotní způsobilost k práci nejsou stanoveny ani jinými právními předpisy (což může práce obsluhy ČS být), mohou absolvovat pracovnělékařskou prohlídku u svého registrujícího lékaře.
   Smluvní poskytovatel pracovnělékařských služeb však není jen od toho, aby vykonával lékařské prohlídky zaměstnanců, ale má i jiné povinnosti (např. školení, dohled, poradenství).
   Zákon sice připouští možnost smluvního lékaře nemít, ale je velmi nešťastně formulovaný. Doslova uvádí: “ostatní součásti pracovnělékařských služeb zaměstnavatel zajišťuje, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců”, aniž by blíže upřesnil, co to znamená “je-li to důvodné.”
   Dá se tedy předpokládat, že v případě vzniku pracovního úrazu, nemoci z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo jiného poškození zdraví vlivem práce, to důvodné bylo a vy se při absenci smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb můžete dostat do potíží.

   Osobně tedy doporučuji “firemního lékaře” mít a zajistit prostřednictvím něj plnění všech povinností a úkolů pracovnělékařských služeb.

   Byť dává určitou možnost, nemít smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb v případě prací kategorie 1, bez rizika ohrožení zdraví a bez dalších požadavků na zdravotní způsobilost plynoucí z jiných právních předpisů (což může práce obsluhy ČS být), tak bych toto nedoporučil.

   Odpovědět
 • Gabi

  Dobrý den, mohu se zeptat, když máme RK, kde jsou 3 makléři na OSVČ a budoucí jedna asistentka na HPP, celkem budou maximálně 2 zaměstnanci na HPP, je potřeba mít smluvního lékaře a nechávat si kontrolovat pracoviště?

  Odpovědět
  • Vít Hofman

   Dobrý den,
   ano, zajistěte si smluvního lékaře a požádejte ho o provedení dohledu na pracovišti.
   Pokud zaměstnanci na HPP nebudou řídit pravidelně vozidlo při výkonu pracovních činností, pravděpodobně mohou absolvovat lékařskou prohlídku u svého registrujícho lékaře.
   Přesto bych doporučil, aby i tak prohlídku absolvovali u smluvního poskytovatele.

   Přeji bezpečný den.

   Odpovědět
 • Jana

  Dobrý den, pochopila jsem správně, že když máme zaměstnance po celé republice, můžeme mít více firemních lékařů?a je nutné s nimi mít sepsanou smlouvu?děkuji za odpověď

  Odpovědět
  • Vít Hofman

   Dobrý den, ano, pochopila jste to správně.
   Můžete mít více smluvních poskytovatelů pracovnělékařských služeb. Smlouvami by mělo být podchyceno, kdo pro vás bude co vykonávat. Pracovnělékařské prohlídky nejsou jediným úkolem poskytovatelů.
   Více informací naleznete v zákoně č. 373/2011 Sb.
   S pozdravem,
   Vít Hofman

   Odpovědět
 • Kateřina

  Dobrý den, naše firma nemá smluvního lékaře. Já ze zdravotních důvodů silně zvažuji podat tuto výpověď, jelikož mi zaměstnavatel nechce umožnit přeřazení na jinou pozici. Četla jsem, že při výpovědi ze zdravotních důvodů bych měla mít nárok na dvouměsíční odstupné v případě, že mi smluvní lékař vystaví potvrzení, že pozici mi že zdravotních důvodů zakazuje vykonávat. Já mám ale dojem, že při práci kterou vykonavam bychom už do první kategorie spadat neměli a obávám se, že třeba to by mohl být i později důvod k tomu, abych o možnost odstupného přišla

  Odpovědět
  • Vít Hofman

   Dobrý den, zde není moc co radit.
   Nemáte-li jako firma smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb a vy, jako zaměstnanec, potřebujete řešit svůj zdravotní problém, je to zkrátka špatně a navíc v případě, kdy nepracujete v práci zařazený výhradně do kategorie 1.
   Postup je následující:
   1) hledat pomoc a řešení u vedoucího zaměstnance
   2) hledat pomoc a řešení u “bezpečáka”
   3) hledat pomoc a řešení u zaměstnavatele
   4) hledat pomoc a řešení u odborů / zástupce zaměstnanců pro BOZP
   5) hledat pomoc a u oblastního inspektorátu práce

   Hodně štěstí.

   Odpovědět
 • Kamila

  Dobrý den, mohu se zeptat, pokud jako firma, která má 7 zaměstnanců, kteří pracují v oboru elektro, nemáme ještě zřízeného poskytovatele pracovnělékařských služeb, bychom si ho měli zajistit? Zatím žádný obvodní lékař zaměstnance neměl problém udělat vstupní lékařskou prohlídku až do dnes, tak mě to zarazilo. Pokud bychom si ho tedy měli zajistit, mohu se zeptat, kde se takový poskytovatele pracovnělékařských služeb zřizuje? Děkuji za odpověď

  Odpovědět
 • Světlana Pavlíková

  Dobrý den, děkuji za článek. Mám dotaz ohledně závodního lékaře. Na firmě pracuje lékařka, která provádí sama pracovnělékařské prohlídky a vydává posudky. Potřebovala jsem vědět, jakou dosaženou odbornost má paní doktorka mít k tomu, aby mohla své služby poskytovat. Zjistila jsem, že v oboru všeobecného lékařství anebo v oboru pracovního lékařství. Na dotaz v jakém oboru tedy je, sama odmítla sdělit, v ordinaci nemá o tom žádnou informaci. Obrátili jsme se na ČLK s dotazem o sdělení odborností jejích členky, neboť ani na jejích stránkách veřejného registru paní doktorka nemá nic uvedeno, jen že v roce 1986 promovala po studiu na LF. Záznamy o akreditaci, dosažené odborností, ve kterém oboru vykonává povolání lékaře, licence…není. ČLK nám odpověděla, že nedisponuje údaji o dosažené odborností své 62 leté členky. Obrátili jsme se na MZ, tam to nevědí taky. Obrátili jsme se na poskytovatele zdravotních služeb (zaměstnavatele uvedené lékařky) a odtud jsme dostali odpověď, že neposkytují takové údaje o svých zaměstnancích třetím osobám. Přitom paní doktorka vydala pracovnělékařský posudek, na základě kterého zaměstnavatel vyvodil pracovněprávní důsledky a rozvázal pracovní poměr. Mám vážné podezření, že paní doktorka má možna maximalně absolvovanou LF před 37 lety a dále nezískala nic a zcela veselé poskytuje své “služby”, aniž by k tomu byla nějak oprávněná. Mám pochybností, ptám se všech možných registrů a instituci, a nikdo mi to není schopen poskytnout. Poradite mi prosím? Děkuji.

  Odpovědět
 • David Svoboda

  Dobrý den chtěl jsem se zeptat.
  Mám dopravní firmu a náš závodní lékař má šílené čekací lhůty na lékařské prohlídky.
  Mohu poslat zaměstnance na prohlídku k jeho lékaři, když mu dám formuláře k vyplnění a prohlídku mu zaplatíme, ať je to vstupní prohlídka, nebo periodická?
  Nebo musí chodit jen k našemu smluvnímu doktorovi.
  Musel bych ho asi změnit, protože u něj čekáme i měsíc na prohlídku a to si nemůžeme dovolit.
  Mockrát děkuji za odpověď

  Odpovědět
  • Vít Hofman

   Dobrý den,

   řidiči firemních vozidel s největší pravděpodobností skutečně musí prohlídku absolvovat u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb, protože tuto prohlídku vyžaduje zvláštní právní předpis (zákon č. 361/2000 Sb.), viz: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-361#p87-1-b
   Záleží, zda je řízení vozidla sjednáno v pracovní smlouvě jako druh práce. Ale u řidiče by být mělo a pokud není, může to být zase jiný problém.

   Omlouvám se za pozdní odpověď.

   S pozdravem,

   Vít Hofman

   Odpovědět

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *