Kdo musí mít bezpečáka?

Podnikáte a nejste si jisti, zda musíte mít vlastního “bezpečáka?” Poradíme Vám, kdo musí mít bezpečáka a kdo nikoliv.

Bezpečák je sice zlidovělý, ale dle právních předpisů nepřesný pojem. Zákon č. 309/2006 Sb., úz mluví o osobě odborně způsobilé k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Aby to nebylo tak komplikované, dále v textu budu používat onen zlidovělý pojem: “Bezpečák”

Výše uvedený zákon podmínky, kdy musí zaměstnavatel “bezpečáka” mít.

 

Kdo musí mít bezpečáka a kdo může BOZP plnit sám?

Zaměstnává-li zaměstnavatel:
 1. nejvýše 25 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, má-li k tomu potřebné znalosti,
 2. 26 až 500 zaměstnanců, může zajišťovat úkoly v prevenci rizik sám, je-li k tomu odborně způsobilý, nebo jednou nebo více odborně způsobilými osobami,
 3. více než 500 zaměstnanců, zajišťuje úkoly v prevenci rizik vždy jednou nebo více odborně způsobilými osobami.

Asi Vás v této definici zarazilo ono: “Má-li k tomu potřebné znalosti.”. Co to ale znamená?

To zřejmě nikdo přesně neví a možná to až jednoho dne rozhodne soud. Trochu s nadsázkou můžeme ale říct, že pokud to nevíte, jste právě vy tím, kdo musí mít bezpečáka!

 

Kdy může zaměstnavatel zajišťovat BOZP svépomoci?

Osobně bych se přikláněl k několika variantám.

 1. Zaměstnavatel je absolventem VŠB FBI, oboru Bezpečnost práce a procesůTechnika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu, nebo Bezpečnostní inženýrství;
 2. Zaměstnavatel absolvoval některý vzdělávací program, např. třítýdenní kurz ROVS;
 3. Zaměstnavatel je odborně způsobilou osobou, ale to ostatně připouští i sám zákon.

Pokud tedy sami osvědčení o odborné způsobilosti nemáte, rozhodně zvažte, že navážete alespoň základní spolupráci s některou z odborně způsobilých osob, např. v rámci obchodního vztahu, což zákon připouští.

Přestože si můžete spoustu věcí v bezpečnosti práce provádět svépomoci, je opravdu dobré, pokud Vás dozoruje někdo se zkušenostmi i odbornými znalostmi. Vyhnete se tak zbytečným, byť např. jen formálním chybám, které Vás ale v konečném důsledku mohou stát vše!

 

Jaké jsou povinnosti vůči odborně způsobilé osobě?

Zaměstnavatel je povinen poskytnout

 1. bezpečákovi zejména potřebné prostředky a dobu potřebnou k výkonu jeho činnosti (Pozor! V rámci obchodního vztahu dobra = peníze!), zvláště ve vztahu k zaměstnancům v pracovním poměru na dobu určitou, mladistvým zaměstnancům, těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, nebo zaměstnankyním-matkám dítěte do konce devátého měsíce po porodu a zaměstnancům agentury práce dočasně přiděleným k výkonu práce k jinému zaměstnavateli.
 2. poskytnout bezpečákovi dokumentaci a informace:
  • o všech skutečnostech a okolnostech, o nichž je mu známo, že mají nebo by mohly mít vliv na bezpečnost zaměstnanců nebo vést k poškození jejich zdraví,
  • podané zaměstnancům jiného zaměstnavatele, které obdrželi před zahájením práce na pracovištích zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 3. zajistit součinnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany bezpečáka s ostatními zaměstnanci zaměstnavatele, s odborovou organizací, s radou zaměstnanců, se zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud byli u zaměstnavatele zvoleni, a s odborně způsobilou fyzickou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik jiného zaměstnavatele, jehož zaměstnanci plní své úkoly na pracovišti zaměstnavatele, a
 4. zajistit součinnost bezpečáka s revizními techniky a s poskytovatelem pracovnělékařských služeb, se kterým má zaměstnavatel uzavřenou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb.

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *