Jak vybavit firemní lékárničku?

Postačí autolékárnička i na pracoviště firmy? A pokud ne? Jak vybavit firemní lékárničku? Možná i vy si kladete tuto otázku. Máme odpověď!

 

Někoho možná uklidní, jiného zase znepokojí, že dnes neexistuje právní ani jiný předpis, který by taxativně stanovil obsah lékárničky pro firemní pracoviště. Tak jak to tedy je?

Prvně je nutno si uvědomit, že první pomoc na pracovišti spadá do dikce pracovnělékařských služeb a je tedy nutno se držet právních předpisů z této oblasti.

Tím hlavním z nich je Zákoník práce. Ten v odst. (6), § 102, ukládá zaměstnavateli následující povinnosti:

 1. Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména poskytovatele zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců.
 2. Zaměstnavatel je povinen zajistit ve spolupráci s poskytovatelem pracovnělékařských služeb jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Nezapomeňte na to, že každý zaměstnavatel, bez ohledu na počet zaměstnanců nebo rizikovost prací, musí mít smluvního firemního lékaře!

Více informací o nutností mít lékaře jsme psali zde.

Je tedy plně na Vás, jakož to na zaměstnavateli, abyste ve spolupráci nejen se smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb, ale i s osobou, která u Vás provádí hodnocení rizik, pro každé pracoviště a to včetně pracovišť externích, stanovili:

 1. vhodný obsah lékárniček první pomoci;
 2. vhodné umístění lékárniček;
 3. vhodný počet lékárniček.

 

Je zákoník práce jediným předpisem, který klade na lékárničky požadavky?

Ne. Zmínku o lékárničkách na pracovišti nalezneme ještě v dalších předpisech. Zejména se jedná o nařízení vlády č. 101/2005 Sb., úz, které stanoví, že prostředky a zařízení pro poskytování první pomoci, tedy i lékárničky, musí být umístěny na dostupném místě a musí být označeny značkami.

Do obsahu lékárniček také mluví nařízení vlády č. 28/2002 Sb., úz, které upravuje podmínky BOZP na pracovištích v lese a obdobného charakteru (např. práce s křovinořezy, sekačkami, motorovými pilami a jiné práce při údržbě zeleně). To zaměstnavateli ukládá následující povinnosti:

 1. Zaměstnavatel vybaví zaměstnance, který vykonává práce s přenosným nebo ručním nářadím s ostřím, obvazovým balíčkem.
 2. S ohledem na rizika vykonávané pracovní činnosti, charakter pracoviště a počet zaměstnanců zajistí zaměstnavatel, aby pracoviště bylo vybaveno prostředky pro poskytnutí první pomoci včetně zajištění prostředků umožňujících přivolat rychlou lékařskou pomoc.

Další podmínky nalezneme např. v zákoně č. 258/2000 Sb., úz:

 1. Osoba provozující holičství, kadeřnictví, manikúru, pedikúru, kosmetické, masérské, regenerační a rekondiční služby a činnost, při níž je porušována integrita kůže, je povinna zabezpečit lékárničku první pomoci vybavenou podle charakteru poskytované služby a vypracovat provozní řád.

Pokud provozujete střelnici, tuto musíte vybavit lékárničkou odpovídající požadavkům přílohy 2, vyhlášky č. 493/2002 Sb., úz. V této příloze je dokonce taxativně obsah lékárničky stanoven, včetně počtu kusů jednotlivých prostředků.

 

Už víte, jak vybavit firemní lékárničku?

I v případě, kdy provozujete střelnici, musíte stejně postupovat dle Zákoníku práce – tedy právního předpisu vyšší právní síly. Při vybavení pracoviště lékárničkami první pomoci, je tedy nanejvýše vhodné nejprve poznat rizika, zejména si jasně uvědomit, zda osobám na pracovišti hrozí:

 • úraz elektrickým proudem,
 • popálení,
 • chemická poranění (např. poleptání),
 • masivní rány a krvácení,
 • amputace,
 • poranění očí,
 • zlomeniny,
 • napadení zvířetem, atd.

A dle těchto rizik, s Vašim firemním lékařem, vymyslet odpovídající náplň lékárniček.

Nezapomeňte, že vyřešení otázky: “Jak vybavit firemní lékárničku?” není odpovědností “bezpečáka”, ale vedoucích zaměstnanců nebo přímo zaměstnavatele!

 

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *