Vedení knihy jízd – povinnost nebo přežitek?

Pokud řídíte firemní osobní vozidlo, asi to znáte. Nasednete, nastartujete, rozjedete se a dup na brzdu! Zapomněli jste napsat záznam do knihy jízd. A to je ten lepší případ. V horším případě, a věřím tomu, že tak to dělá většina řidičů, dopíšete knihu jízd na konci pracovní směny / týdne / měsíce. Je to ale správný způsob vedení knihy jízd?

Jak je to ale správně. Je vůbec dnes povinností, knihu jízd vést? A musí to být v papírové podobě nebo postačí některé z dnešních chytrých zařízení?

 

Vedení knihy jízd v bezpečnosti práce

Pokud budeme čistě v rovině bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nezbývá než konstatovat, že knihu jízd vést nemusíte. Právní předpisy BOZP takový pojem ani neznají. Ale ještě se neradujte!

Vedení knihy jízd je přežitým pojmem, zlidovělým a dnes ji vedeme spíše pro finanční účely. Knihou jízd se zpravidla prokazuje finančnímu úřadu (správci daně) to, že vozidlo skutečně slouží pro podnikatelskou činnost. Proto je do ní nutno zapisovat nejen datum jízdy, ale zejména cíl jízdy (klienta, obec), ujeté km a evidovat čerpání PHM. Toto ale “bezpečáky” prakticky vůbec nezajímá. Z hlediska bezpečnosti práce, co se jízdy vozidlem týče, je prioritní, aby řidiči nebyli při jízdě unaveni vlivem dlouhé doby řízení.

 

Evidence doby jízdy

Právní předpisy bezpečnosti práce, konkrétně nařízení vlády č. 168/2002 Sb., písm. c), bodu 3, přílohy 1 mluví o tom, že je nutno vést evidenci o době řízení dopravního prostředku a o čerpání bezpečnostních přestávek. Nařízení vlády dokonce upřesňuje některé požadavky na tuto evidenci.

Evidence musí být denní. Snažte se to přebírat a kličkovat v tom jak chcete, ale správný výklad je takový, že evidenci vedete každý den, průběžně při každé jízdě. Vylučuje to tedy jakékoliv zpětné dopisování!

Dalším požadavkem je, že evidence musí být vedena v listinné formě nebo technickým zařízením.

Listinná forma je zřejmá. Klidně tuto evidenci můžete vést jako součást knihy jízd, kterou stejně vedete pro správce daně. Pozor ale na technické zařízení! Spousta zařízení, která zaznamenávají jízdu (tzv. GPS logy), neumějí rozpoznat, proč stojíte. Ze záznamu tedy není zřejmé, zda stojíte v koloně nebo na krajnici za účelem čerpání bezpečnostní přestávky!

Technické zařízení by tedy vždy mělo nabízet uživateli (řidiči) možnost, přepnout do režimu (přerušení jízdy / čerpání bezpečnostní přestávky).

 

Nutno podotknout, že výše uvedené nařízení vlády se vztahuje na provozování dopravy dopravními prostředky. Nejen tedy na klasická firemní “referentská” vozidla, ale např. i na manipulační motorové vozíky a jinou vnitrozávodní dopravu!

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *