Kniha úrazů – jak a proč ji vést?

Každý zaměstnavatel má dle nařízení vlády č. 201/2010 Sb., úz, povinnost vést evidenci o úrazech v knize úrazů. Kniha úrazů je tak významnou součástí dokumentace BOZP.

Možná je zde ale pár informací, které jste nevěděli.

 

Obsah knihy úrazů

Obsah knihy úrazů je přesně dán. Nemůžete si jej tedy volit svépomoci, jak uznáte za vhodné. Rovněž si dejte velký na knihy úrazů koupené v papírnictvích. Ty velmi často neplní požadavky právních předpisů a mohou Vás tak dostat do problémů! Záznam v knize úrazů by měl být vždy natolik podrobný, aby dle něj bylo možno, v případě potřeby, později sepsat tzv. záznam o úrazu.

 

Elektronická kniha úrazů?

Naši zákonodárci mají naštěstí již moderní myšlení a tak není problém vést knihu úrazů v elektronické podobě. Můžete využít nějaký interní systém, ke kterému dáte vedoucím zaměstnancům přístup a ti budou vyplňovat elektronické formuláře knihy úrazů.

 

Záznam do knihy provádí zaměstnanec…

Zákonem to není přímo vyloučeno, ale obecně to není dobrý postup. Snad jedinou povinností zaměstnance při svém pracovním úrazu je, pokud mu to samozřejmě zdravotní stav dovolí, tento úraz bezodkladně ohlásit svému vedoucímu zaměstnanci.

Vedoucí zaměstnance by měl reagovat a kromě např. zajištění poskytnutí první pomoci a provedení opatření proti opakování úrazu, by měl rovněž provést záznam do knihy úrazů.

Nejeví se jako ideální, umístit knihu úrazů např. do firemní lékárničky a nechat zaměstnance, aby do ní prováděli záznamy libovolně. Jednak v lékárničce může kniha úrazů překážet, ale a to je hlavní, záznamy od zaměstnanců jsou často naprostou lidovou tvořivostí. Jsou neúplné, zmatené, nepřehledné, neodpovídající realitě apod. Navíc tento postup svádí k tomu, že zaměstnanec si nesplní svou povinnost, ohlásit úraz vedoucímu.

 

Co se záznamem v knize úrazů?

Zaměstnavatel vydá zaměstnanci na jeho žádost potvrzenou kopii nebo výpis údajů v knize úrazů o jeho úrazu.

Dojde-li ke smrtelnému úrazu, zaměstnavatel je vydá rodinným příslušníkům zaměstnance na jejich žádost.

Jinak slouží záznamy pouze pro přehled úrazů, průběžné vyhodnocování rizik, návrh opatření a kontrolu státního orgánu.

 

Musí být kniha úrazů archivována?

Knihu úrazů archivovat nemusíte. Žádný právní předpis Vám tuto povinnost neukládá. Pokud ji tedy ztratíte, zkrátka zavedete novou. Pokud ji dopíšete, zavedete novou a starou? Tu můžete klidně skartovat. Odpovědný zaměstnavatel ale přeci jen knihu úrazů archivuje. A čím déle, tím více to svědčí o jeho odpovědnosti a kladnému postoji k bezpečnosti práce.

 

 

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *