SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 
(Hodnocení: 1)

Formulář lékařské prohlídky řidiče

149  s DPH

Řidiče “profesionály” nestačí k lékaři vyslat s obyčejnou žádostí o prohlídku.

Právní předpisy pro řidiče stanoví ještě další formuláře, které jsou pro pracovnělékařskou prohlídku nutné.

Využijte náš vzorový formulář lékařské prohlídky řidiče a hoďte starosti za hlavu. Je aktuální, přehledný, snadno vyplnitelný a použitelný.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Kdo formulář lékařské prohlídky řidiče potřebuje?

Formulář lékařské prohlídky řidiče je určen výhradně řidičů tzv. “profesionálům”, kteří musejí lékařské prohlídky absolvovat v periodách 1 x 2 roky, pokud jsou mladší 50ti let a následně každý rok. Jsou to konkrétně následující skupiny řidičů:
 1. řidič vozidla, který při plnění úkolů souvisejících s výkonem zvláštních povinností užívá zvláštního výstražného světla modré barvy, případně doplněného o zvláštní zvukové výstražné znamení (typicky složky IZS – policie, hasiči a záchranáři);
 2. řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu a u něhož je řízení motorového vozidla druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě (pozn.: není zde rozhodující o jaký typ vozidla se jedná – zda o nákladní nebo osobní, podstatná je pouze formulace druhu práce v pracovní smlouvě);
 3. řidič, u kterého je řízení motorového vozidla předmětem samostatné výdělečné činnosti prováděné podle zvláštního právního předpisu (tedy zejména osoby samostatně výdělečně činné);
 4. držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel (to jsou v praxi řidiči nákladních vozidel s přívěsy a návěsy a řidiči autobusů);
 5. držitel osvědčení pro učitele řidičů pro výcvik v řízení motorových vozidel podle zvláštního právního předpisu (učitel autoškoly).
 

Co formulář lékařské prohlídky řidiče obsahuje?

Formulář sestává ze dvou hlavních částí:
 1. Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti;
 2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel.
První část přitom vyplňuje samotný řidič, druhou zaměstnavatel.
Náš vzorový formulář co do obsahu přesně odpovídá požadavkům právních předpisů. Je vytvořen tak, aby byl přehledný, snadno čitelný a vyplnitelný.
 

Kde se chybuje?

Zaměstnavatelé často chybují v tom, že si neuvědomují přítomnost dvou závazných právních předpisů, upravujících zdravotní způsobilost řidičů. Tím prvním je zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, v účinném znění. Z něj právě vyplývá povinnost mít tento formulář pro lékařskou prohlídku. Zákon se týká výhradně řidičů jako takových. Pak tu ale ještě máme vyhlášku č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, v účinném znění, která v obecnější rovině řeší zdravotní způsobilost zaměstnanců. Pokud je tedy i řidič zaměstnancem, musí mít lékařskou prohlídku s náležitostmi, včetně žádosti a lékařské posudku, i dle této vyhlášky. Zaměstnavatel řidiče – zaměstnance, by tak měl mít v ruce celkem 4 dokumenty o zdravotní způsobilosti:
 1. Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti;
 2. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel;
 3. Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti ve vztahu k práci;
 4. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci.
U nás si můžete stáhnout aktuální vzory všech těchto potřebných dokumentů / formulářů.

1 recenze Formulář lékařské prohlídky řidiče

 1. Marek Odstrčal

  Přesně to, co jsme pro naše řidiče potřebovali.

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.