SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

DESETIMINUTOVKY – Komplexní balíček

3 630  s DPH

Zásadně změňte přístup ke školení BOZP s naším VELKÝM BALÍČKEM “Desetiminutovek”!

Balíček obsahuje 72 témat (přehled témat), která transformují rutinní školení na dynamický a efektivní proces. Každá desetiminutovka je navržena tak, aby poskytla zaměstnancům klíčové znalosti, nikoli jen povrchní přehled.

S těmito cílenými materiály zvýšíte nejen zapojení týmu, ale i jejich pochopení nejdůležitějších aspektů bezpečnosti.

Rozdělením školení do krátkých, smysluplných celků zajistíte efektivní a celoroční osvětu, dalece přesahující formální rutinní metody v podobě ročních “velkých” školení.

Desetiminutovky – vaše cesta k proaktivní prevenci a zlepšení bezpečnosti práce!

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Co to je “desetiminutovka”?

Desetiminutovka je označení pro formulář o dvou stranách. První strana obsahuje stanovení obsahu školení, druhá strana potom záznamový list – prezenční listinu, chcete-li.

Obsah školení je navržen tak, aby postihl jedno konkrétní téma plynoucí zá požadavků právních předpisů BOZP, aby odprezentování tohoto obsahu školeným zaměstnancům zabralo přibližně 10 minut a aby jej dokázal odprezentovat bez větších komplikací každý vedoucí zaměstnanec.

Uchopte školení o právních předpisech bezpečnosti práce a požární ochrany jinak. Uchopte jej tak, aby dávalo smysl! Aby jste povinnost toto školení provádět snadno a bez problémů prokázali, třeba i před soudem. Aby vašim zaměstnancům něco opravdu přineslo. Vsaďte na desetiminutovky a školte zaměstnance efektivně a průběžně po celý rok!

Komu jsou desetiminutovky určeny?

Desetiminutovky jsou určeny všem zaměstnavatelům!

V podstatě se dá říct, že bez ohledu na jejich velikost nebo obor zaměření. Povinnost školit zaměstnance se vztahuje na všechny. Některá témata jsou sice dosti oborová, většina je však aplikovatelná v rámci všech zaměstnavatelů.

Proč desetiminutovky využít?

Myšlenka desetiminutovek spočívá v tom, že se rozsáhlé školení o právních předpisech k zajištění BOZP, vyžadované zákonem, a které je často prováděné jednou ročně s časovou dotací nejvýše dvě hodiny, rozdělilo v průběhu roku na vícero dílčích částí a tematických celků.

Výhody desetiminutovek

 • Zvýšení bezpečnosti: Pravidelná aktualizace znalostí zvyšuje bezpečnost na pracovišti.
 • Vyšší míra zapojení zaměstnanců: Krátké formáty školení zvyšují zapojení a zájem zaměstnanců, což vede k lepšímu porozumění a dodržování bezpečnostních pravidel.
 • Usnadnění legislativního plnění: Snadněji prokážete splnění zákonných požadavků.
 • Úspora času a zdrojů: Školení je rychlé a nevyžaduje rozsáhlé přípravy.
 • Flexibilní integrace do pracovního procesu: Desetiminutovky lze snadno začlenit do běžného pracovního dne bez potřeby zásadních změn rozvrhu nebo pracovního procesu.
 • Personalizace školení: Možnost přizpůsobit obsah školení specifickým potřebám a rizikům jednotlivých pracovišť nebo týmů.
 • Flexibilita ve vedení: Školení může provádět jakýkoliv vedoucí zaměstnanec.
 • Dlouhodobá paměť: Krátké, pravidelné lekce znamenají lepší vstřebání a zapamatování informací.
 • Zvýšení legislativní srozumitelnosti: Pomáhají zaměstnancům lépe porozumět právním předpisům a jejich aplikaci v praxi.
 • Podpora proaktivního přístupu k bezpečnosti: Podporuje proaktivní přístup zaměstnanců k bezpečnosti, což vede k vytvoření vyšší úrovně kultury BOZP.
 • Snadná dokumentace a sledování: Zjednodušuje proces dokumentace a sledování školení, což je klíčové pro auditování a plnění regulačních požadavků.
 • Zlepšení vztahů na pracovišti: Podporuje komunikaci a týmovou spolupráci mezi vedoucími a zaměstnanci a zaměstnanci.
 • Posílení značky zaměstnavatele: Ukazuje závazek zaměstnavatele k podpoře a ochraně zdraví zaměstnanců, což může zlepšit vnímání značky a přispět k atraktivitě zaměstnavatele.
 • Podpora kontinuálního vzdělávání: Nabízí model pro průběžné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v oblasti bezpečnosti práce.

A co tím získáte?

Možná se ptáte, proč to zbytečně komplikovat? Co se tím dá získat? Stručná odpověď by zněla: “Mnoho!”, ale pojďme si ji více přiblížit.

Hlavní úskalí velkých, hromadných školení BOZP, ať už s periodou 1 x ročně nebo např. 1 x 2 roky, prováděné často odborně způsobilou osobou (“bezpečnostním technikem”) a trvající zpravidla hodinu až dvě spočívá v tom, že je v podstatě všem zřejmé, že se za danou časovou dotaci nedá stihnout probrat všechna podstatná témata! A pokud se časová dotace zvýší, je zase vstřebání všech informací pro školené zaměstnance extrémně náročné, ne-li přímo nemožné.

Namísto ročních hromadných školení rozkládáme obsah na pravidelné, stručné a cílené části. Zaměstnanci tak snadněji absorbuji důležité informace, které zůstanou dlouhodobě v paměti.

Při běžné kontrole např. inspektorátu práce, vám sice budou hromadná školení procházet. Ale v případě vzniku vážného či dokonce smrtelného úrazu, kdy dojde k podrobnému šetření úrazu nebo dokonce k soudní při, je velká pravděpodobnost, že narazíte na argument protistrany, která vaše školení označí za formální, nedostatečné, nevěrohodné!

Ze zákona musí být obsahem školení právní předpisy, které doplňují odborné předpoklady zaměstnanců a požadavky pro výkon práce, které se týkají zaměstnanci vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána! Takových předpisů a jejich požadavků je skutečně značné množství a nelze reálně očekávat, že s nimi dokáže zaměstnance kdokoliv seznámit během dvouhodinového nebo dokonce i kratšího školení! Nevěřte ani tomu, že toto školení prokážete tím, že si zaměstnanec proklikal nějaký e-learningový “kurz”, kdy většinu běžně na trhu nabízených online školení si zaměstnanci proklikají během “pár” minut. A vůbec nevěřte tomu, že lze objektivně od zaměstnanců očekávat, že všechny tyto informace, byť byste jim je dokázali během dvouhodinového školení odprezentovat, vstřebají a budou si je celý rok nebo dokonce dva roky pamatovat!

Cestou, jak z tohoto ven, jsou desetiminutovky!

Jak desetiminutovky použít?

Jak již bylo v úvodu zmíněno, smyslem desetiminutovek je obsáhlé téma rozdělit na dílčí tematické celky a tyto dávkovat zaměstnancům postupně.

Ideální forma může být např. na začátku týdne, každé pondělí, při zahájení směny / práce a nebo naopak na konci týdne, před ukončením, odprezentovat jedno téma. Během roku tak budete mít proškoleno až 52 témat! Za dva roky dokonce 104 témat! Témata jsou konkrétní, úzce zaměřená a díky tomu je zaměstnanci dokáží mnohem lépe vstřebat. Nikdo potom takové školení nemůže napadnout jako formální. Nikdo nemůže říct, že nebylo dost času!

Ano, je to určitý čas, který musíte školení věnovat a kdy zaměstnanci nepracují. Ale jak se říká, investice do zaměstnanců je ta nejlepší možná. A tato investice se vám může násobně vrátit! Nejen, že v případě vážných úrazů vám hrozí vysoké sankce, ještě mnohem vyšší náklady na léčbu, případně odškodnění trvalých následků nebo pozůstalých, ale v konečném důsledku také vaše trestní odpovědnost. A věřte, že u případného soudu budete nesmírně vděční, že jste do školení ten čas investovali!

Kdo může školení dle desetiminutovek provádět?

Mezi zaměstnavateli stále koluje mýtus, že školení BOZP je výsadou odborně způsobilé osoby (“bezpečnostního technika”). Toto však již dávno neplatí!

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Vedoucí zaměstnanci zajišťují a odpovídají a nikdo jim tak nemůže bránit provádět školení! Dokonce nemusí školit přímo vedoucí zaměstnanec osobně, ale jím pověřená osoba. Jde o ideální koncept, kdy se sejde směna a směnový mistr, tedy ten zaměstnancům nejbližší vedoucí, jim přednese konkrétní téma dle desetiminutovky. Není třeba organizovat velká školení, využívat zasedačky nebo pronajímat školící prostory. Ta krása je v tom, že každý vedoucí si téma odprezentuje před svými zaměstnanci. Většinou tak půjde spíše o malá školení, která mohou být provedena přímo na pracovišti. Tento systém má ještě jednu další, velmi podstatnou výhodu! Vedoucí zaměstnanci se díky tomu sami seznámí se svými povinnostmi a možná se konečně i sami začnou ptát, jak jsou na jejich pracovišti tyto povinnosti plněny.

Co jednotlivé dokumenty obsahují?

Dokument desetiminutovky, jak bylo zmíněno v úvodu, je tvořen dvěma stranami.

Na první straně je hlavička, základní informace o školení pro vyplnění, tj. datum a čas školení, informace o školiteli a dále obsah školení. Obsah školení obsahuje vždy popsané školené téma a související právní předpisy (konkrétní předpisy, včetně uvedení paragrafů). Některá témata dále obsahují doplňující informace a vysvětlení pojmů a se školeným tématem související povinnosti a související interní dokumentaci zaměstnavatele.

Na straně druhé je potom formulář pro záznam školení a doklad o schválení dokumentu.

Jaká témata balíček desetiminutovek obsahuje?

Balíček je obrovský a v současné době obsahuje 72 témat, tedy na celý jeden rok máte při týdenní periodě školení vystaráno. Balíček však neustále roste a nová témata přibývají!

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „DESETIMINUTOVKY – Komplexní balíček“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.