(Hodnocení: 3)

Vzor dokumentace školení brigádníků (DPP / DPČ)

363  s DPH

I školení “brigádníků” je ze zákona povinné. Pokud jej neprovádíte, snadno se můžete dostat do obrovských problémů. Stačí např. jedno chybné našlápnutí na schodech…

Využijte vzor dokumentace školení brigádníků a splňte svou zákonnou povinnost snadno a efektivně.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Kdo vzor dokumentace školení brigádníků využije?

Vzor dokumentace školení brigádníků, tedy zaměstnanců pracujících na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce, využije každý zaměstnavatel, který takové zaměstnance zaměstnává. Je bezpředmětné, jakou práci brigádníci vykonávají. Zda čistě administrativní práci nebo práci na stavbě.

Školení bezpečnosti práce je dle Zákoníku práce povinné pro všechny zaměstnance, včetně brigádníků.

Pokud zaměstnavatel svou povinnost nesplní, vystavuje se obrovskému riziku. Přitom pokuta od kontrolního orgánu může být jen úsměvná, oproti důsledkům, který přijdou v případě pracovního úrazu brigádníka. Rozhodně se nemusí vyplatit brigádníky z bezpečnosti práce neproškolit. Díky naší vzorové dokumentaci to zvládnete snadno i vy.

 

Kdo může školení brigádníků provádět?

Právními předpisy není osoba školitele určena. Za školení bezpečnosti práce vždy odpovídá zaměstnavatel a je tedy jen na něm, koho školením pověří. Může školit sám nebo jeho vedoucí zaměstnanci, případně i kterýkoliv jiný zaměstnanec.

Vzor dokumentace školení brigádníků vás provede celým procesem školení, od jeho obsahu, přes dokladovou část až po ověření znalostí.

 

Kdy se školení brigádníků provádí?

Školení brigádníků, ale obecně školení bezpečnosti práce kterýchkoliv zaměstnanců, je nutno provést ještě před započetím práce zaměstnance. Jednoduše řečeno, neproškolený zaměstnanec nesmí pracovat. Školení je vhodné opakovat. Periody opět určuje zaměstnavatel. U běžných, řekněme méně rizikových prací to může být jednou ročně či jedenkrát za dva roky. U prací rizikových však může být vhodné periodu i zkrátit, např. na jednou za půl roku.

Pokud tedy brigádníky zaměstnáváte opakovaně, dlouhodobě, tyto periody si nejen řádně nastavte, ale i pohlídejte jejich dodržování a školení případně opakujte.

 

Co vše vzor dokumentace školení brigádníků obsahuje?

Vzor dokumentace školení brigádníků od SAW obsahuje následující dokumenty:

 • Vzorová osnova školení BOZP brigádníků
 • Prezenční listina školení BOZP
 • Záznam o absolvování přezkoušení
 • Zkušební test BOZP brigádníků
 • Záznam o seznámení s dokumenty BOZP
 • Záznam o seznámení s pracovištěm
 • Záznam o zácviku na pracovišti
 • Záznam o školení požární ochrany brigádníků

 

Vzorová osnova školení BOZP brigádníků

Osnova slouží k prokazatelnému stanovení obsahu školení. Obsahuje tedy výčet právních předpisů BOZP, ale také dalších, pro školení podstatných informací. Osnova dále slouží školiteli, který při školení postupuje dle osnovou stanoveného obsahu.

 

Prezenční listina školení BOZP

Prezenční listina slouží k prokazatelnému záznamu školení. Tedy záznamu toho, kdo, kdy, kým a s čím byl seznámen a o čem proškolen. Podstatnou součástí prezenční listiny je i vhodné prohlášení školeného formulované tak, aby se později nemohl vymlouvat, že něčemu nerozuměl.

 

Záznam o absolvování přezkoušení

Každé školení musí být ukončeno ověřením znalostí. Nejjednodušší a současně nejsnáze prokazatelnou cestou je přezkoušení formou zkušebního testu. Záznam o absolvování přezkoušení tedy slouží k záznamu odpovědí testu školených.

 

Zkušební test BOZP brigádníků

Zkušební test je sestaven tak, aby školeného v rámci dvaceti otázek provedl všemi podstatnými oblastmi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Přezkoušení formou zkušebního testu je snadno prokazatelné a proto se jeví jako ideální formou ověření znalostí. Mnohem náročnější je např. ústní přezkoušení, kdy je nutno dokladovat položené otázky, odpovědi školených a mít metodiku pro hodnocení odpovědí.

 

Záznam o seznámení s dokumenty BOZP

Ne všechny dokumenty musí být součástí osnovy školení BOZP. Pokud např. školíte více brigádníků současně, pomocí osnovy jim můžete sdělit informace, které jsou závazné pro všechny z nich. Pak ale jednoho, např. v restauraci, pošlete ke kávovaru a druhého k fritéze. I s návody k obsluze těchto zařízení musejí být brigádníci seznámeni. A právě k tomu slouží tento jednoduchý formulář. Dokumenty stačí vypsat do hlavičky, seznámit s nimi zaměstnance a nechat je podepsat do připravené prezenční tabulky dokumentu. Součástí formuláře je opět vhodně formulované prohlášení školeného.

 

Záznam o seznámení s pracovištěm

Jestliže osnova školení BOZP stanoví právní a ostatní předpisy bezpečnosti práce, se kterými je nutné brigádníka seznámit, tento formulář stanoví podstatné informace vztahující se ke konkrétnímu pracovišti, které musí zaměstnanec znát. Tedy např. umístění lékárničky, hasících přístrojů, vedení únikových cest a mnohé další.

Seznámení s pracovištěm je velmi důležité a v praxi často opomíjené. Pomocí tohoto formuláře jej zvládnete snadno a efektivně.

 

Záznam o zácviku na pracovišti

U některých zaměstnanců může být vhodné provést zácvik. Zejména, pokud jde o náročné a rizikové práce. Zácvik znamená, že zaměstnanec určitou dobu pracuje pod dohledem či dozorem zkušeného zaměstnance a učí se od něj.

Formulářem je jednoduše stanoven obsah zácviku, doba zácviku, “instruktor” zácviku a na konci zácviku jednoduše provedete záznam o jeho ukončení.

Je čistě na Vás, abyste si zvážili, zda vaše práce vyžadují provedení zácviku či nikoliv.  U prací, které je zaměstnanec schopen samostatně vykonávat během jedné dvou minut od započetí, je to asi zbytečné. Pak jsou tu ale práce, které jsou náročnější a zaměstnanec je dokáže samostatně a efektivně vykonávat až po několika hodinách či dnech a někdy dokonce měsících učení se. A samozřejmě také záleží na rizikovosti. Něco jiného bude učit se týdny ovládat software na PC a něco jiného ovládat několika tunový hydraulický lis.

 

Záznam o školení požární ochrany brigádníků

Požární ochrana je sice nedílnou podmnožinou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, avšak v ČR je postavena jako samostatná jednotka a dle zákona o požární ochraně také potřebuje samostatnou dokumentaci. Záznam obsahuje jak stanovení obsahu školení, tak i délku školení – tedy tematický a časový plán a v neposlední řadě také záznam o provedeném školení.

 

Zjistěte o bezpečnosti práce brigádníků více

3 recenze Vzor dokumentace školení brigádníků (DPP / DPČ)

 1. Hedvika Malá

  Dokumenty jsou přehledné a vypadají velmi profesionálně.

 2. Miroslav Matůš

  Moc pomohlo.

 3. Martin Číhal

  Děkuji, vše je profesionálně připraveno. Brigoši proškoleni.

Přidat recenzi

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.