SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Pověření kontrolora alkoholu v dechu zaměstnanců

121  s DPH

Chcete zaměstnanci nařídit orientační dechovou zkoušku na alkohol? Nezapomeňte, že bez písemně pověřeného vedoucího zaměstnance tak nesmíte učinit!

Využijte a stáhněte si naše vzorové pověření kontrolora alkoholu v dechu zaměstnanců.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření kontrolora alkoholu v dechu zaměstnanců určen?

Vzor pověření kontrolora alkoholu v dechu zaměstnanců je určen všem zaměstnavatelům, kteří se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci staví odpovědně, a chtějí využívat své pravomoci a vlastně i povinnosti, provádět orientační dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu zaměstnanců.

 

Proč musí být pověření písemné?

Jednoduše řečeno, protože to tak chce Zákoník práce. Ten ve svém písm. i), odst. (4), § 106 uvádí následující:

Zaměstnanec je povinen podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek

Můžeme se jen dohadovat, jak to autor předpisu myslel a proč. Nejpravděpodobnější je skutečnost, že právě písemné pověření by mělo zabránit případné šikaně zaměstnanců na pracovišti ze strany vedoucích. Resp. pravomoc nařídit dechovou zkoušku na alkohol není obecně přiřčena každému vedoucímu, ale jen těm, které si vybere přímo zaměstnavatel.

Každopádně to znamená skutečnost, že bez písemného pověření není možné dechovou zkoušku zaměstnanci nařídit. A zaměstnanci toto dnes již často vědí a bez předložení pověření, se zkoušce nepodrobí. Následné prodlení pak hraje ve prospěch zaměstnance pod vlivem alkoholu.

 

Je nutné orientační dechové zkoušky na alkohol provádět?

Ano. Povinnost zaměstnance nebýt na pracovišti a v pracovní době pod vlivem alkoholu je velmi významnou. Jedná se o důležité opatření bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jako takové, je toto nutné pravidelně kontrolovat s ohledem na požadavek odst. (7), § 102, Zákoníku práce.

Samozřejmě aby nedošlo k šikaně zaměstnanců, je vhodné kontroly provádět zejména v případě podezření na přítomnost alkoholu u konkrétního zaměstnance.

Provedenou dechovou zkoušku je nutné řádně zaprotokolovat. Podrobnosti o provádění dechových zkoušek jsou upraveny § 20, zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v účinném znění.

Alkoholismus je závažným společenským problémem.

Zaměstnanec, pracující pod vlivem alkoholu, může způsobit újmu na zdraví nejen sobě, ale také všem v jeho okolí.

Proto je nutno této problematice věnovat náležitou péči a pozornost.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Pověření kontrolora alkoholu v dechu zaměstnanců“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.