Pověření zaměstnance k nakládání s chemickými látkami

121  s DPH

Nepodceňujte nebezpečné chemické látky a směsi. Uvědomte si jejich akutní i chronické účiny na zdraví.

Využijte našeho vzoru pověření zaměstnance k nakládání s chemickými látkami a nedovolte, aby nakládání prováděly osoby bez patřičné zdravotní či odborné způsobilosti.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je pověření zaměstnance k nakládání s chemickými látkami určeno?

Pověření zaměstnance k nakládání s chemickými látkami je určeno všem zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci při výkonu své práce nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Pověření využije zejména odpovědná osoba za nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, která je určena zaměstnavatelem.

Dle odst. (1), § 44a, zákona č. 258/2000 Sb., úz je nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Písemné pověření odpovědných osob je zejména důležitým krokem prevence rizik, prováděné dle požadavků Zákoníku práce.

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření elektrikářů, je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor písemného pověření osob nakládajících s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření osob písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření zaměstnance k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké mají pověření zaměstnanci povinnosti?

Zaměstnanci pověřeni k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, mají povinnost s těmito nakládat v souladu s bezpečnostními listy a případně také, v souladu s písemnými pravidly pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, vydanými pro pracoviště.

Pro zaměstnavatele je však důležité mít přehled o tom, kdo s těmito látkami nakládá.

Ostatním osobám je pak nakládání zakázáno. Před pověřením je tedy vhodné, přesvědčit se jak o zdravotní, tak i o odborné úrovni pověřeného zaměstnance.

Nezapomínejte, že nebezpečné chemické látky a směsi mohou být až životu nebezpečné. Přitom jejich rizika na lidské zdraví a to především ta chronická, se často velmi podceňují.

Využijte náš vzor pověření zaměstnance k nakládání s chemickými látkami a předejděte tak zbytečným komplikacím a problémům.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Pověření zaměstnance k nakládání s chemickými látkami“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

1 Dotazy

  1. 20.4.2021

    Jak často a čím je to stanoveno, se provádí školení zaměstnanců o nakládání s nebezpečným odpadem

    Z hlediska bezpečnosti, v případě, že jde o nakládání s vysoce toxickými látkami, pak platí povinnost školení odborně způsobilé osoby 1 x 5 let a osob, které nakládání provádění 1 x 2 roky. Pokud nejde o vysocetoxické látky, pak záleží perioda školení na rozhodnutí zaměstnavatele.

    Více o školeních např. zde: https://www.bozpforum.cz/2019/07/13/druhy-skoleni-bezpecnosti-prace-bozp/