SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření odpovědné osoby za komíny

121  s DPH

Komíny jsou velmi nebezpečnými zařízeními, které způsobí ročně desítky požárů. I proto je potřeba jejich bezpečnému provozu věnovat náležitou pozornost a péči.

Mezi základní kroky přitom patří určit vhodného zaměstnance, který bude zajišťovat bezpečný provoz komínů. Určete jej prokazatelně, za využití našeho vzorového pověření odpovědné osoby za komíny.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za komíny určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za komíny, tedy spalinové cesty, je určen všem zaměstnavatelům, kteří provozují spotřebiče paliv. Zejména tedy pro provozovatele kotlů a kotelen, ale také pro provozovatele plynových přímotopů a jiných zařízení, která spalují paliva a zplodiny odvádí spalinovou cestou.

Vzor pověření tedy použijí výše uvedení provozovatelé, kteří chtějí na své konkrétní vedoucí zaměstnance přenést odpovědnost za péči o spalinové cesty (komínů).

Nutno si také uvědomit, že statisticky patří komíny k velmi nebezpečným zařízením a požáry od nich, nejsou žádnou vzácností. I proto je potřeba těmto věnovat náležitou pozornost a péči.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření odpovědné osoby za komíny je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za komíny a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná osoba povinnosti?

Odpovědná osoba zejména zajišťuje bezpečný a hospodárný provoz komínů v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požárními předpisy (vyhláška č. 246/2001 Sb., úz a vyhláška č. 34/2016 Sb., úz). Její důležitou povinností je mít přehled o provozovaných komínech a jejich aktuálním stavu. Ideální je, pokud odpovědná osoba vede evidenci komínů a k nim rovněž projektovou, průvodní a provozní dokumentaci.

Odpovědná osoba také zajišťuje provádění kontrol, čištění a revizí komínů. Komunikuje s kominíky. Samozřejmě zajišťuje dodržování harmonogramu provádění kontrol a čištění.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření odpovědné osoby za komíny“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.