SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření zaměstnanců k nakládání s tlakovými lahvemi

121  s DPH

Využíváte k činnostem tlakové láhve? Uvědomte si jejich rizikovost. Zajistěte, aby s nimi směli nakládat jen k tomu určení zaměstnanci s dostatečnou zdravotní i odbornou způsobilostí.

Využijte k jejich prokazatelnému určení náš vzor pověření zaměstnanců k nakládání s tlakovými lahvemi a zbavte se tak části své odpovědnosti.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření zaměstnanců k nakládání s tlakovými lahvemi určen?

Vzor pověření zaměstnanců k nakládání s tlakovými lahvemi je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích využívají technické plyny v tlakových lahvích a jejichž zaměstnanci s těmito lahvemi musejí nakládat – tedy je manipulovat, používat nebo skladovat.

Dle vyhlášky č. 18/1979 Sb., úz jsou tlakovými nádobami k dopravě plynů (tlakové láhve) kovové tlakové nádoby, jejichž kritická teplota je nižší než +50 oC, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 oC je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa.

Vyhláška rovněž v § 3 uvádí, co se za tlakové nádoby nepovažuje. Zejména potom tlakové nádoby z trubek i nekruhových průřezů o nejvyšším vnitřním rozměru do 100 mm (včetně) bez sběračů, popřípadě se sběrači, pokud sběrač z trubky i nekruhového průřezu nemá vnitřní rozměr větší než 150 mm (včetně).

Pověření je určeno zejména odpovědným osobám za bezpečný a hospodárný provoz tlakových lahví, aby mohly prokazatelně pověřit a určit zaměstnance k nakládání s lahvemi.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření zaměstnanců k nakládání s tlakovými lahvemi, je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření zaměstnanců k nakládání s tlakovými lahvemi a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření obsluhy písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření obsluhy tlakových nádob stabilních, tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná obsluha tlakových nádob stabilních povinnosti?

Zaměstnanci určeni k nakládání s tlakovými lahvemi zejména postupují dle vypracovaného místního provozního bezpečnostního předpisu, návodu k používání, bezpečnostních listů nebezpečných chemických látek, v lahvích obsažených, případně i dle dalších pokynů zaměstnavatele. Nakládání by vždy mělo probíhat v soulad s normou ČSN 07 8304.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření zaměstnanců k nakládání s tlakovými lahvemi“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.