SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření odpovědné osoby za vzduchotechniku

121  s DPH

Pokud provozujete vzduchotechnická zařízení, určitě si nenechte ujít vzor pověření odpovědné osoby za vzduchotechniku. Ať už jde o klasické větrání či klimatizaci, tato zařízení dokáží značně ovlivnit kvalitu pracovního prostředí a tak i jejich provozu musí být věnována náležitá péče.

Určením odpovědné osoby se nejen zbavíte části své odpovědnosti, ale také naplníte požadavky právních předpisů BOZP.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření pověření odpovědné osoby za vzduchotechniku určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za vzduchotechniku je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují vzduchotechnická zařízení, včetně klimatizací.

Vzor pověření tedy použijí výše uvedení provozovatelé, kteří chtějí na své konkrétní vedoucí zaměstnance přenést odpovědnost za péči o bezpečný provoz vzduchotechniky.

Tato zařízení a rizika z nich plynoucí se v praxi velmi často podceňují. Přitom jejich nevhodnou údržbou se mohou nejen vážně poškodit, čímž vznikají značné finanční ztráty, ale zejména, hrozí i riziko zhoršení pracovního ovzduší nebo dokonce jeho kontaminace plísněmi a bakteriemi. I proto je důležité, provádět řádnou údržbu těchto zařízení a odpovědností za jejich bezpečný provoz prokazatelně pověřit vhodné zaměstnance.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření odpovědné osoby za vzduchotechniku je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za vzduchotechnická zařízení a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná osoba povinnosti?

Odpovědná osoba zejména zajišťuje bezpečný a hospodárný provoz vzduchotechnických zařízení v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Její důležitou povinností je mít přehled o provozovaných zařízeních a jejich aktuálním stavu. Ideální je, pokud odpovědná osoba vede evidenci vzduchotechnických zařízení a k nim rovněž průvodní a provozní dokumentaci.

Odpovědná osoba také zajišťuje provádění kontrol, zkoušek, prohlídek a revizí vzduchotechnických zařízení. Komunikuje s revizními a servisními techniky. Samozřejmě zajišťuje dodržování harmonogramu provádění kontrol, údržby, revizí, oprav a čištění zařízení.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření odpovědné osoby za vzduchotechniku“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.