Vzory BOZP? Aneb rozumná cesta k získání dokumentace BOZP

Podnikáte? A také již jste zjistili, že ze zákona musíte vést povinnou dokumentaci bezpečnosti práce? Možná i vy, jste na internetu našli vzory BOZP a přemýšlíte, zda je využít, či nikoli.

Způsobů, jak získat dokumentaci BOZP, se nabízí hned několik. Každý z nich má své výhody i nevýhod. Jsou jimi zejména:

  • zadání vypracování dokumentace externímu dodavateli
  • vypracování dokumentace plně svépomoci
  • využití vzorové dokumentace BOZP ke stažení

Jednotlivé si pojďme postupně, krok za kokem rozebrat.

 

Zadání vypracování dokumentace BOZP externímu dodavateli

V praxi snad nejrozšířenější způsob, jakým se zaměstnavatelé dostávají k dokumentaci BOZP. Jednoduše řečeno, tuto svou povinnost hodí na externího dodavatele, tedy “odborníka”, kterému za vypracování zaplatí. Jsou zde ale velká úskalí.

Zejména je nutno smířit se s faktem, že převážná většina firem, které externě dodávají dokumentaci BOZP a zajišťují většinou i ostatní služby bezpečnosti práce, dodávají svou “vzorovou” dokumentaci, kterou více, ve většině případů spíš opravdu méně, upraví na Vaše podmínky podnikání. Samozřejmě čest výjimkám! Bohužel se ale pak často stává, že ve své dokumentaci, přestože provozujete malou kavárnu, se dočtete o tom, jak máte bezpečně provozovat traktor, pracovat v podzemí nebo dokonce dojit krávy. A to teď vůbec nepřeháním. Nejhorší na tom je, že taková dokumentace je Vám zcela k ničemu. Vystavujete se nejen riziku sankce od kontrolních orgánů, ale zejména riziku trestní i hmotné odpovědnosti v případě vzniku pracovního úrazu!

Je to logické. Vše plyne ze snahy maximalizovat zisk. Přepsání hlavičky dokumentů a dodání loga Vaší firmy je rychlejší, než výroba dokumentu na míru. Tito dodavatelé jsou také těmi, kteří Vám budou vzory BOZP nejvíce vymlouvat.

Je proto opravdu dobré, velmi dobře zvážit dodavatele takových prací, jeho činnost si dobře ohlídat a zejména, vytvořené dokumenty si pokud možno celé přečíst. Každou nesrovnalost nebo obecnost potom ihned řešit s dodavatelem.

Cena za zpracování dokumentace, kdy Vám dodavatel pouze upraví ony hlavičky, se zpravidla pohybuje od 1 500 Kč do 10 000 Kč. Dokumentace zpracovávaná na míru, tedy taková, která má pro Vás skutečně nějaký přínos, se dá pořídit pro méně rizikovou firmu cca od 10 000 Kč až po stovky tisích pro firmy velké a rizikové!

 

Vypracování dokumentace plně svépomoci

K tomuto způsobu zpracování dokumentace se uchýlí zpravidla dvě skupiny podnikatelů. Do první skupiny patří ti, kteří si zkrátka a mermomocí vše chtějí dělat sami. Do druhé skupiny ti, kteří nemají peníze.

Ať už patříte k té či oné skupině, dejte si při vypracování dokumentace velký pozor! Přestože po praktické stránce můžete dokumenty připravit velmi precizně, stačí menší formální chyba a veškerá Vaše práce může přijít v na zmar! K čemu Vám např. je precizně připravený místní provozní bezpečnostní předpis, pokud není řádně vydán? K čemu je, pokud neprokážete, že jste s ním seznámili své zaměstnance! K čemu Vám bude, pokud do něj opomenete zapracovat kapitolu, vyžadovanou právními předpisy? Úskalí je zde opravdu hodně a člověk, bez patřičných zkušeností, se může velmi lehce spálit.

Úplným laikům proto nemůže být doporučeno, vypracovávat si dokumentaci BOZP plně svépomoci. Dá se říct, že to pro ně může být cesta do pekla!

 

Využití vzorové dokumentace BOZP ke stažení

V poslední době stále více rozšířenou a využívanou metodou pro vypracování dokumentace BOZP, je využít odborně připravené vzory jednotlivých dokumentů. Tím Vám odpadnou starosti s jejich formální a obsahovou úpravnou.

Díky vzorům BOZP přesně víte, které oblasti dokument musí řešit. Nemusíte se trápit, jak má znít formulace toho a toho prohlášení zaměstnance. Dokonce se nemusíte trápit ani s grafickou úpravou takových dokumentů, která je pro jejich použitelnost také poměrně zásadní.

Chytře vypracovanou dokumentaci dokáže upravit každý zaměstnavatel, který se o své podnikání zajímá. A přitom mu to nezabere zbytečný čas ani námahu. Chytře vypracovaná vzorová dokumentace dokonce v řadě případů může být připravena k okamžitému použití. Využít vzory BOZP dnes může být skutečně velmi výhodné. Jejich cena je zpravidla v desítkách korun až jednotkách stovek korun. Dokonce v některých e-shopech můžete zakoupit i řadu zvýhodněných balíčků, řešících konkrétní oblast bezpečnosti práce.

Pořízení kompletní vzorové dokumentace BOZP, kterou si snadno upravíte, Vás tak může vyjít jen na několik jednotek tisíc, často však mnohem, až řádově méně, než byste dali za vypracování dokumentace externí firmou. A ve své podstatě i mnohem méně, než byste investovali do tvorby dokumentace svépomoci. Zejména tím ušetříte drahocenný čas. Kopu, drahocenného času.

Stále se objevují negativní názory na využívání vzorové dokumentace. Jsou ale ničím nepodložené, liché a jde spíše jen o výkřiky firem, které se zabývají vypracováním dokumentace a bojí se tak o vlastní zisky. Nikdo nezná Vaše podnikání lépe, než vy sami. Proto ani není nikdo vhodnější, kdo by měl dokumentaci zpracovat. Nemusíte se ničeho obávat. Bezpečnost práce je ve své podstatně poměrně jednoduchá, založena na “selském rozumu.” Nejnáročnější je zorientovat se v nepřeberném množství právních předpisů. V tom Vám ale právě vzory dokumentů pomohou.

 

Na co si dát u vzorů BOZP pozor?

Největší riziko spočívá v nepřeberném množství vzorových dokumentů BOZP, které se válejí všude po internetu zdarma. Zaměstnavatelé, kteří hledají vzory, po nich často sáhnou. Motivace je jasná. Proč něco platit, když to mohu mít zadarmo? Ale jako u všeho, každá mince má dvě strany.

Nebylo by fér tvrdit, že všechny vzorové dokumenty BOZP, které jsou ke stažení zdarma, jsou špatné. Opět jsou výjimky, které potvrzují pravidlo. Jako příklad lze uvést např. tento lhůtník periodických školení BOZP. Ale převážná většina je opravdu na velmi tristní úrovni. Pokud již přímo nekolidují s požadavky právních předpisů, jsou často, jednoduše řečeno, nepoužitelné. Velmi častým jevem u těchto dokumentů zdarma je fakt, že jsou zpracovány dle již neplatných právních předpisů. Nejhorší na tom je, že laik zpravidla tyto nedostatky nedokáže odhalit. Ty odhalí až inspekce nebo právní zástupce pozůstalých!

Využívání vzorů BOZP zdarma, laiky, je velmi rizikové. Opravdu je lepší se takovým dokumentům vyhnout, a raději zakoupit ověřené vzory BOZP, které mají známého autora, nejlépe odborně způsobilou osobu v BOZP. Nabídku takových profesionálních vzorových dokumentů naleznete např. na e-shopu SAW.

 

Vzory BOZP – pro menší podnikatele nejlepší volbou?

Ano. Využití vzorové dokumentace, nakoupené v prověřeném obchodě, za rozumnou cenu a do-upravené svépomoci na míru Vašim podmínkám, to je zejména pro menší podnikatele nejlepší volbou. Vyhnete se nejistým investicím v řádu desítek tisíc korun a rovněž spoustě probdělých nocí, nad studiem zákonů a vyhlášek.

Pokud budete kupovat profesionální vzory, opravdu se nemusíte bát, že byste je nebyli schopni použít či upravit. Využít vzory BOZP tak pro Vás může být efektivní cestou, jak splnit byrokratické požadavky našich zákonodárců!

Závěrem snad jen dodat…

“Nevymýšlejte vymyšlené a pracujte chytřeji! Využijte vzory BOZP ke stažení!”

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *