Vzor pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení

121  s DPH

Poslední aktualizace dokumentu: 27. 07. 2022
(Pozn.: aktualizace ve vztahu k nové právní úpravě).

Provozujete vyhrazená tlaková zařízení? Pak určitě využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení a ušetřete si čas i peníze.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují tlaková zařízení.

Dle vyhlášky č. 19/1979 Sb., úz jsou vyhrazenými tlakovými zařízeními

  • tlakové nádoby stabilní, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.
  • kovové tlakové nádoby k dopravě plynů (dále jen “nádoby na plyny”), jejichž kritická teplota je nižší než +50 oC, nebo plynů, u nichž při teplotě +50 oC je absolutní tlak (tenze) par vyšší než 0,3 MPa;
  • parní a kapalinové kotle (dále jen “kotle”), jejichž konstrukční přetlak přesahuje 0,07 MPa a teplota pracovní látky převyšuje bod varu při tomto přetlaku.

Pro pověření odpovědné osoby za parní a kapalinové kotle, které jsou současně také tlakovými zařízeními, můžete využít i naše další pověření, určené přímo těmto osobám.

Vyhláška rovněž v § 3 uvádí, co se za tlakové nádoby nepovažuje.

Vzor pověření tedy použijí výše uvedení provozovatelé, kteří chtějí na konkrétní své vedoucí zaměstnance přenést odpovědnost za péči o tlaková zařízení.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Rovněž hlavní oborová norma ČSN 69 0012, která řeší bezpečnost provozu tlakových nádob stabilních, mluví o osobě odpovědné za bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob stabilních.

Písemné pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná osoba povinnosti?

Odpovědná osoba zejména zajišťuje bezpečný a hospodárný provoz tlakových zařízení v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Její důležitou povinností je mít přehled o provozovaných tlakových zařízeních a jejich aktuálním stavu. Ideální je, pokud odpovědná osoba vede evidenci tlakových zařízení a k nim rovněž průvodní a provozní dokumentaci.

Odpovědná osoba také zajišťuje provádění kontrol, zkoušek, prohlídek a revizí tlakových zařízení. Komunikuje s revizními a servisními techniky. Samozřejmě zajišťuje dodržování harmonogramu provádění kontrol, údržby, revizí, oprav a čištění zařízení. V neposlední řadě zabezpečuje odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnancům pověřeným obsluhou tlakových nádob stabilních.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.