SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření obsluhy tlakových nádob stabilních

121  s DPH

Provozujete tlakové nádoby stabilní? Pak nezapomeňte řádně určit jejich obsluhu.

Využijte k tomu náš vzor pověření obsluhy tlakových nádob stabilních.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření obsluhy tlakových nádob stabilních určen?

Vzor pověření obsluhy tlakových nádob stabilních je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují tlakové nádoby stabilní.

Dle vyhlášky č. 19/1979 Sb., úz jsou tlakovými nádobami stabilními takové nádoby, jejichž nejvyšší pracovní přetlak přesahuje 0,07 MPa a které obsahují plyny, páry nebo žíravé, jedovaté a výbušné kapaliny o jakékoliv teplotě nebo jakékoliv kapaliny o teplotě převyšující jejich bod varu při přetlaku 0,07 MPa.

Vyhláška rovněž v § 3 uvádí, co se za tlakové nádoby nepovažuje.

Pověření je určeno zejména odpovědným osobám za bezpečný a hospodárný provoz tlakových nádob stabilních, aby mohly prokazatelně pověřit a určit obsluhu konkrétních nádob.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Rovněž hlavní oborová norma ČSN 69 0012, která řeší bezpečnost provozu tlakových nádob stabilních, mluví o obsluze tlakových nádob stabilních.

Písemné pověření obsluhy tlakových nádob stabilních, je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření obsluhy tlakových nádob stabilních a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření obsluhy písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření obsluhy tlakových nádob stabilních, tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná obsluha tlakových nádob stabilních povinnosti?

Obsluha tlakových nádob stabilních tyto nejen obsluhuje, ale zejména zajišťuje jejich bezpečný provoz prováděním předepsaných kontrolních úkonů. Mezi ty nejvýznamnější patří např. kontrola pojišťovacího ventilu. Obsluha také hlásí každou vzniklou závadu odpovědné osobě, dbá o pořádek, čistotu a přístupnost nádoby, vede provozí záznamy k nádobě, účastní se revizí, zkoušek nádob a plní i některé další úkoly.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření obsluhy tlakových nádob stabilních“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.