SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Pověření topičů a obsluhy kotlů a kotelen

121  s DPH

Provozujete menší kotel nebo velkou kotelnu? Provádějí vaši zaměstnanci obsluhu těchto nebezpečných zařízení? Pak nezapomeňte na jejich písemné pověření k této odpovědné činnosti.

Využijte náš vzor písemného pověření topičů a obsluhy kotlů a kotelen ke stažení a ušetřete si spoustu času, problémů a práce.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
Katalogové číslo: saw_02c07.1 Kategorie: , Štítky: , , , ,
 

Popis

Komu je vzor pověření topičů a obsluhy kotlů a kotelen určen?

Vzor pověření topičů a obsluhy kotlů a kotelen je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují kotle a kotelny a jejich obsluhu zajišťují kmenovými zaměstnanci.

Dle vyhlášky č. 91/1993 Sb., úz se rozumí

 • kotelnou objekt nebo část objektu, ve kterém je umístěn alespoň jeden kotel
  • parní s konstrukčním přetlakem do 0,05 MPa,
  • kapalinový s nejvyšší pracovní teplotou kapaliny, nepřevyšující bod varu při přetlaku 0,05 MPa,
  • popřípadě další zařízení provozně související, přičemž nerozhoduje, zda v jedné kotelně jsou kotle stejného typu.
 • parním kotlem zařízení, v němž se vyrábí pára o jmenovitém přetlaku nejvýše 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;

 • kapalinovým kotlem zařízení, v němž se pracovní kapalina ohřívá nejvýše na teplotu bodu varu při přetlaku 0,05 MPa spalováním pevných, kapalných nebo plynných paliv, případně využitím elektrické energie;

 • teplovodním kotlem kapalinový kotel, v němž je pracovní kapalinou voda;

 • kotelním zařízením technické zařízení k výrobě páry nebo teplé vody, sestávající z kotle nebo několika kotlů a zařízení potřebných pro provoz kotle nebo s provozem souvisejících.

Pověření je určeno zejména odpovědným osobám za bezpečný provoz kotlů a kotelen, aby mohly prokazatelně pověřit a určit obsluhu konkrétních kotlů.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

 • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
 • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
 • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření obsluhy kotlů a kotelen, je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor Pověření topičů a obsluhy kotlů a kotelen a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření obsluhy písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného Pověření topičů a obsluhy kotlů a kotelen, tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná obsluha tlakových nádob stabilních povinnosti?

Obsluha kotlů a kotelen provádí nejen obsluhu, ale zejména zajišťuje jejich bezpečný provoz prováděním předepsaných kontrolních úkonů. Obsluha také hlásí každou vzniklou závadu odpovědné osobě, dbá o pořádek a čistotu, vede provozí záznamy k kotelně / kotli, účastní se revizí, zkoušek nádob a plní i některé další úkoly.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Pověření topičů a obsluhy kotlů a kotelen“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.