SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor směrnice o první pomoci ve firmě

149  s DPH

Stáhněte si náš vzor směrnice o první pomoci ve firmě a nenechte v této velmi důležité oblasti bezpečnosti nic náhodě.

Splňte své povinnosti efektivně.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
Katalogové číslo: saw_06 Kategorie: , , Štítky: , ,
 

Popis

Vzor směrnice o první pomoci ve firmě – komu je určen?

Vzor směrnice o první pomoci ve firmě je určen každému zaměstnavateli.
Protože každý zaměstnavatel je povinen plnit preventivní úkoly na úseku zajištění a poskytování první pomoci.
První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Dle trestního zákoníku je poskytnout první pomoc v rámci svých schopností a sil povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život. Nelze se domnívat, že i při sebelepším zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), nemůže k úrazu dojít. Navíc to nemusí být přímo úraz, ale může jít o neúrazový stav, jako jen infarkt myokardu, mozková mrtvice, epileptický či diabetický záchvat nebo desítky a možná i stovky dalších, život ohrožujících stavů. Zaměstnavatel se tedy musí vypořádat i s poskytováním první pomoci na pracovišti. Vzor směrnice o první pomoci ve firmě obsahuje ustanovení o prostředcích k poskytnutí první pomoci, ale také o požadavcích na školení první pomoci zaměstnanců. Součástí směrnice je také příloha o přehledu lékárniček první pomoci na pracovištích zaměstnavatele a další příloha o přehledu vybavení jednotlivých lékárniček první pomoci.  

Proč využít náš vzor směrnice o první pomoci ve firmě

Jednoduše proto, že povinnosti na úseku první pomoci má každý zaměstnavatel. Tyto povinnosti plynou z několika právních předpisů a naše vzorová směrnice je velmi elegantně, stručně a jednoduše vyjmenovává. Směrnice je tak dokumentem prevence rizik, který může zaměstnavateli v případě zejména vážného nebo dokonce smrtelného pracovního úrazu značně pomoci. Praxe navíc ukazuje, že poskytování první pomoci ve firmách v případě vzniku úrazů značně pokulhává. A to nejen ve smyslu, že zaměstnanci neumí základní úkony první pomoci, ale i v tom smyslu, že prakticky neexistuje připravenost ze strany zaměstnavatele. Směrnice Vám tak rovněž pomůže udělat si jasno a přehled o vašich povinnostech. Není totiž nic smutnějšího, než zbytečná smrt zaměstnance, které by šlo vhodnou první pomocí snadno předejít.
Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.

Mohlo by se Vám líbit…