Vzor směrnice o první pomoci ve firmě

121.00  s DPH / 100.00  bez DPH

Stáhněte si náš vzor směrnice o první pomoci ve firmě a nenechte v této velmi důležité oblasti bezpečnosti nic náhodě.

Splňte své povinnosti efektivně.

Katalogové číslo: saw_06 Kategorie: , , Štítky: , ,

Vzor směrnice o první pomoci ve firmě – komu je určen?

Vzor směrnice o první pomoci ve firmě je určen každému zaměstnavateli.

Protože každý zaměstnavatel je povinen plnit preventivní úkoly na úseku zajištění a poskytování první pomoci.

První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Dle trestního zákoníku je poskytnout první pomoc v rámci svých schopností a sil povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život.

Nelze se domnívat, že i při sebelepším zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), nemůže k úrazu dojít. Navíc to nemusí být přímo úraz, ale může jít o neúrazový stav, jako jen infarkt myokardu, mozková mrtvice, epileptický či diabetický záchvat nebo desítky a možná i stovky dalších, život ohrožujících stavů. Zaměstnavatel se tedy musí vypořádat i s poskytováním první pomoci na pracovišti.

Vzor směrnice o první pomoci ve firmě obsahuje ustanovení o prostředcích k poskytnutí první pomoci, ale také o požadavcích na školení první pomoci zaměstnanců. Součástí směrnice je také příloha o přehledu lékárniček první pomoci na pracovištích zaměstnavatele a další příloha o přehledu vybavení jednotlivých lékárniček první pomoci.

 

Proč využít náš vzor směrnice o první pomoci ve firmě

Jednoduše proto, že povinnosti na úseku první pomoci má každý zaměstnavatel. Tyto povinnosti plynou z několika právních předpisů a naše vzorová směrnice je velmi elegantně, stručně a jednoduše vyjmenovává. Směrnice je tak dokumentem prevence rizik, který může zaměstnavateli v případě zejména vážného nebo dokonce smrtelného pracovního úrazu značně pomoci.

Praxe navíc ukazuje, že poskytování první pomoci ve firmách v případě vzniku úrazů značně pokulhává. A to nejen ve smyslu, že zaměstnanci neumí základní úkony první pomoci, ale i v tom smyslu, že prakticky neexistuje připravenost ze strany zaměstnavatele.

Směrnice Vám tak rovněž pomůže udělat si jasno a přehled o vašich povinnostech. Není totiž nic smutnějšího, než zbytečná smrt zaměstnance, které by šlo vhodnou první pomocí snadno předejít.

Autor

Typ produktu

Formát

Náročnost

Podmínky

K předpisu

Určeno pro

, ,

Počet stran

Upravitelnost

Informace o obchodníkovi

  • Název obchodu: SAW
  • Vendor: Vít Hofman
  • Address:
  • 5.00 5.00 rating from 35 reviews

Mohlo by se Vám líbit…

Share This
Scroll to Top