SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor písemného pověření svářečů ke stažení

121  s DPH

Nepodceňujte rizika v oblasti svařování.

Využijte náš profesionálně připravený vzor písemného pověření svářečů ke stažení a vyhněte se zbytečným problémům.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření svářečů určen?

Vzor pověření svářečů je určen všem odpovědným zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci provádějí svařování nebo-li též svářečské práce.

Dle vyhlášky 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v účinném znění, se svařováním rozumí zejména tepelné spojování, drážkování a tepelné dělení kovových i nekovových materiálů, pokud jsou prováděny otevřeným plamenem, elektrickým obloukem, plazmou, elektrickým odporem, laserem, třením, aluminotermickým svařováním, jakož i používání elektrických pájedel a benzínových pájecích lamp.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Pověření svářečů je tedy maximálně vhodné provést v rámci plnění úkolů prevence rizik a zejména pro kontrolu, kdo skutečně svařovat může, zda má požadovanou zdravotní i odbornou způsobilost a tím i snadnější zákaz provádění svářečských prací všem ostatním osobám, které nejsou pověřeny.

 

Musí být pověření obsluhy písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření svářečů, tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké mají svářeči další povinnosti?

Svářeči zejména musejí provádět svářečské práce v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, řídit se svými odbornými znalostmi, provádět kontrolu svářečského pracoviště před zahájením prací, v jejich průběhu i po jejich ukončení a po celou dobu provádění prací dbát o bezpečnost a požární ochranu. V neposlední řadě patří mezi povinnosti svářečů také základní péče o svářecí techniku a pomůcky.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor písemného pověření svářečů ke stažení“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.