SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Příkaz V k povolení práce ve výbušném prostředí

149  s DPH

Vyskytuje se na Vašem pracovišti výbušné prostředí? Pak k povolení prací v něm, potřebujete vydávat tzv. příkaz V. Ten slouží zejména ke stanovení povinností, podmínek prací a k zabránění možného výbuchu.

Pokud se situace podcení, výbuchy dost často končí velmi tragicky. Pak už je pozdě příkaz V dopisovat nebo nějak doplňovat.

Dbejte na prevenci a vyplňujte příkazy poctivě.

Výbušné prostředí je téměř v každé výrobní firmě, ale může se nacházet i ve firmách na první pohled “bezpečných” – např. administrativních.

 

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Kdo musí příkaz V k povolení práce ve výbušném prostředí vydávat?

Kdy musí být příkaz V vydán a kdy nikoliv, to záleží na zvážení zaměstnavatele. Je to jeho odpovědnost. Pro některé jednoduší práce mohou stačit obecnější bezpečnostní pokyny. Pro ty náročnější by však rozhodně měl být vydán příkaz V. Náročnějšími pracemi zde myslíme zejména takové práce, které reálně mohou iniciovat výbušnou atmosféru.

Jinak řečeno, příkaz V by měl mít k dispozici každý zaměstnavatel, na jehož pracovištích existuje výbušné prostředí. Důvod je prostý. Dřív nebo později se v takovém prostředí budou vykonávat např. udržovací – požárně nebezpečné práce. Jako je např. broušení, svařování, pálení nebo jen práce, kdy vznikají elektrické jiskry nebo jiskry statické elektřiny. I tyto nepatrné zdroje mohou v některých případech iniciovat výbušnou atmosféru a způsobit výbuch.

Nezapomeňte, že vydávání příkazu není jen dobrovolným preventivním opatřením, ale povinností plynoucí z právních předpisů BOZP.

 

K čemu příkaz V slouží?

Příkaz V je poměrně jednoduchý dokument, který slouží zejména ke stanovení preventivních opatření k zabránění výbuchu a to ještě před zahájením prací ve výbušném prostředí. Příkazem se zejména určí časové a místní podmínky, odpovědné osoby, druh a způsob vykonávaných prací, forma dohledu, způsob provádění prací a některé další náležitosti. Opět je na odpovědnosti zaměstnavatele, aby vystavením příkazu V pověřil jen dostatečně kvalifikovaného zaměstnance.

Vydání příkaz V je také důležité i ve vztahu k externím pracovníkům. Tedy např. v případě, kdy si na Vaše pracoviště, kde se vyskytuje výbušné prostředí, pozvete externí firmu, aby zde prováděla údržbu (např. svářením).

 

Co to je výbušné prostředí?

Výbušným prostředím jsou takové prostory, kde se vyskytuje výbušná atmosféra tvořená směsí vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy, popř. ve formě oblaku hořlavého prachu ve vzduchu. Výbušná atmosféra se přitom ve výbušném prostředí může vyskytovat jak trvale, po dlouhou dobu, pravděpodobně nebo i nepravděpodobně, jen po velmi krátkou dobu. Právě dle typu výbušné atmosféry a doby její přítomnosti, se prostory klasifikují do zón. Zóny jsou 0, 1, 2 a pro směsi prachů potom 20, 21, 22.  Nejvíce nebezpečnými zónami jsou zóny 0 a 20.

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Příkaz V k povolení práce ve výbušném prostředí“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.