Vzor směrnice o BOZP externích zaměstnanců

149  s DPH

Vstupují na Vaše pracoviště externí zaměstnanci?

Pak neváhejte a využijte profesionálně připravený vzor směrnice o BOZP externích zaměstnanců a to nejlépe dříve, než se stane první úraz.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
Katalogové číslo: saw_02a05 Kategorie: , Štítky: , ,
 

Popis

Komu je vzor směrnice o BOZP externích zaměstnanců určen?

Vzor směrnice o BOZP externích zaměstnanců využije každý zaměstnavatel, na jehož pracovištích kromě kmenových  zaměstnanců, působí také zaměstnanci externích dodavatelů. Dá se tedy s nadsázkou říct, že ji využije každý zaměstnavatel.

 

K čemu vzorová směrnice slouží?

Vzor směrnice o BOZP externích zaměstnanců je určen ke stanovení pravidel pro naplnění zákonného požadavku, konkrétně ke splnění odst. (3), (4), § 101, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce v účinném znění.

Toto ustanovení zaměstnavateli ukládá tři pro bezpečnosti a ochranu zdraví při práci významné povinnosti:

  1. plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště;
  2. zaměstnavatelé jsou povinni spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro všechny zaměstnance na pracovišti;
  3. na základě písemné dohody zúčastněných zaměstnavatelů touto dohodou pověřený zaměstnavatel musí koordinovat provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupy k jejich zajištění.

 

Co tedy vzorová směrnice obsahuje?

Směrnice nejprve uvádí a stanoví povinnosti subdodavatelů – tedy externích firem. Tyto informace – tedy povinnosti, tak lze subdodavatelům snadno předat již při vzniku objednávky a to např. i elektronicky, emailem.

Dalším bodem je ustanovení o vzájemném písemném informování o rizicích a o přijatých opatřeních.

Významným bodem je také ustanovení o předávání pracoviště a povinnostech s tím spojených. Jde o to, že dodavatelské firmě, která např. provádí rekonstrukci pracoviště, toto předáte. V té chvíli si tato firma za pracoviště odpovídá a to samozřejmě i včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na něm. To může být v některých případech velmi výhodné, bohužel ne vždy ale možné.

Mezi poslední oblasti definované směrnicí patří oblast požární ochrany a oblast používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí zaměstnanci subdodavatele. I těmto oblastem je nutno věnovat dostatečnou pozornost.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor směrnice o BOZP externích zaměstnanců“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.