SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor směrnice o povinnostech BOZP zaměstnavatele

149  s DPH

Patříte mezi zodpovědné zaměstnavatele?

Pak využijte náš vzor směrnice o povinnostech BOZP zaměstnavatele a dejte tak na vědomí, že Vám BOZP není cizí.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
Katalogové číslo: saw_02a01 Kategorie: , Štítky: , ,
 

Popis

Komu je vzor směrnice o povinnostech BOZP zaměstnavatele určen?

Vzor směrnice o povinnostech BOZP zaměstnavatele je určen všem zodpovědným zaměstnavatelům, kteří to s bezpečností a ochranou zdraví při práci myslí skutečně vážně a nebojí se své postoje prezentovat navenek, zejména vůči svým vedoucím zaměstnancům, ale i zaměstnancům.

 

K čemu směrnice BOZP slouží?

Vzor směrnice o povinnostech BOZP zaměstnavatele zejména dokumentuje systém prevence rizik, dle požadavku odst. (4), § 102, zákona č. 262/2006 Sb., Zákoníku práce v účinném znění. Směrnicí se jasně a přehledně stanoví povinnosti zaměstnavatele, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Samotný zaměstnavatel, může náš vzor směrnice o povinnostech BOZP zaměstnavatele chápat jako návod a vodítko k tomu, na co by si měl dát pozor a co vše by měl z hlediska BOZP plnit.

 

Co tedy vzor směrnice o povinnostech BOZP zaměstnavatele obsahuje?

Vzor skutečně obsahuje povinnosti zaměstnavatele a to nejen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ale také v oblasti požární ochrany.

Vzor uvádí, jakou dokumentaci by měl zaměstnavatel vydat a schválit nebo zajistit její zpracování, jaký by měl mít ve věci BOZP postoj k vedoucím zaměstnancům, jak a prostřednictvím koho by měl zaměstnavatel konkrétní úkoly BOZP plnit, jaké smlouvy ve věci bezpečnosti práce podepisovat, jaké osoby pro společnost zajistit, jak se stavět k rizikovým faktorům, závadám a nedostatkům na pracovišti, přijímání opatření nebo jak si počínat v případě zaměstnance se zdravotním postižením. Obdobně jsou formulovány i povinnosti v oblasti požární ochrany.

Vzor směrnice o povinnostech BOZP zaměstnavatele je tedy jedním z výchozích a důležitých dokumentů BOZP. Je nutný pro řádné fungování systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a řadí se tak hned pod politiku BOZP.

Tento dokument je také velmi důležitý pro vedoucí zaměstnance společnosti, kteří tak budou přesně vědět, jaké úkoly již nejsou v jejich kompetencích, ale právě v kompetenci samotného zaměstnavatele.

 

Vymezení základních pojmů pro upřesnění

Jen pro upřesnění, dle § 7, Zákoníku práce, je zaměstnavatelem osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé práce v základním pracovněprávním vztahu.

Závislou prací je práce, která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanec ji pro zaměstnavatele vykonává osobně.

Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě.

Vedoucími zaměstnanci zaměstnavatele se rozumějí zaměstnanci, kteří jsou na jednotlivých stupních řízení zaměstnavatele oprávněni stanovit a ukládat podřízeným zaměstnancům pracovní úkoly, organizovat, řídit a kontrolovat jejich práci a dávat jim k tomu účelu závazné pokyny. Vedoucím zaměstnancem je nebo se za vedoucího zaměstnance považuje rovněž vedoucí organizační složky státu.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor směrnice o povinnostech BOZP zaměstnavatele“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.