SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření odpovědné osoby za elektrická zařízení

121  s DPH

Poslední aktualizace dokumentu: 27. 07. 2022
(Pozn.: aktualizace ve vztahu k nové právní úpravě).

Ptát se, zda při svém podnikání provozujete elektrická zařízení je dnes zbytečné. Proto můžeme konstatovat, že potřebujete určit odpovědnou osobu za jejich provoz.

Využijte náš profesionální vzor pověření odpovědné osoby za elektrická zařízení a své povinnosti splňte snadno a rychle.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za elektrická zařízení určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za elektrická zařízení je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují elektrická zařízení. Takže se dá s nadsázkou říct, že všem zaměstnavatelům.

Dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., úz jsou vyhrazenými elektrickými zařízeními, zařízení:

  1. pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace;
  2. určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Vzor pověření odpovědné osoby za elektrická zařízení tedy použijí provozovatelé výše uvedených elektrických zařízení, kteří chtějí na konkrétní své vedoucí zaměstnance přenést odpovědnost za péči o elektrická zařízení.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Rovněž oborová norma ČSN EN 50110-1 ed. 3, která řeší bezpečnou obsluhu a práci na elektrických zařízeních, mluví o osobě odpovědné za bezpečný provoz elektrických zařízeních.

Písemné pověření odpovědné osoby za elektrická je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat.

Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za elektrická zařízení a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření odpovědné osoby za elektrická zařízení tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná osoba povinnosti?

Odpovědná osoba zejména zajišťuje bezpečný provoz elektrických zařízení v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Její důležitou povinností je mít přehled o provozovaných elektrických zařízeních a jejich aktuálním stavu. Ideální je, pokud odpovědná osoba vede evidenci elektrických zařízení a k nim rovněž průvodní a provozní dokumentaci.

Odpovědná osoba také zajišťuje provádění kontrol, zkoušek, prohlídek a revizí elektrických zařízení. Komunikuje s revizními a servisními techniky. Samozřejmě zajišťuje dodržování harmonogramu provádění kontrol, údržby, revizí, oprav a čištění zařízení a v neposlední řadě zabezpečuje odbornou a zdravotní způsobilost elektrikářům – tedy osobám, které provádějí práce na elektrických zařízeních.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření odpovědné osoby za elektrická zařízení“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.