SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor písemného pověření elektrikářů

121  s DPH

Zaměstnáváte elektrikáře? Pak nezapomeňte na jejich písemné pověření.

K jejich pověření využijte náš vzor písemného pověření elektrikářů a svou povinnost tak splníte chytře a snadně.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor písemného pověření elektrikářů určen?

Vzor písemného pověření elektrikářů je určen všem zaměstnavatelům, kteří zaměstnávají zaměstnance s odbornou způsobilostí v elektrotechnice, dle § 5 a výše, vyhláška č. 50/1978 Sb., v účinném znění – tedy elektrikáře.

Vyhláška 50/1978 Sb., uvádí několik stupňů odborné způsobilosti “elektrikářů”, jsou jimi:

  • § 5 Pracovníci znalí;
  • § 6 Pracovníci pro samostatnou činnost;
  • § 7 Pracovníci pro řízení činnosti;
  • § 8 Pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu;
  • § 9 Pracovníci pro provádění revizí;
  • § 10 Pracovníci pro samostatné projektování a pracovníci pro řízení projektování;
  • § 11 Kvalifikace ve zvláštních případech.

Pověření je určeno zejména odpovědným osobám za elektrická zařízení, aby mohly prokazatelně pověřit a určit zaměstnance, kteří smí provádět práce na elektrických zařízeních.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření elektrikářů, je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor písemného pověření elektrikářů a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření elektrikářů písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření elektrikářů, tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké mají elektrikáři povinnosti?

Elektrikáři jsou osoby, které jsou v rozsahu své odborné způsobilosti oprávněni k provádění prací na elektrických zařízeních.

Práce na elektrickém zařízení a přímo s tímto zařízením nebo v jeho blízkosti, je například zkoušení a měření, oprava, výměna, úprava, rozšíření, údržba, montáž a revize. Norma ČSN 343100 v definici “práce na elektrickém zařízení” považuje za práci také všechny úkony spojené se zajišťováním pracoviště. Jinak řečeno prací jsou úkony, které již nejsou běžnou obsluhou zařízení.

Elektrikáři jsou tedy ty osoby, mezi jejichž povinnosti patří provádět práce na elektrických zařízeních a přitom musí respektovat požadavky jak právních předpisů, tak i technických norem.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor písemného pověření elektrikářů“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.