SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření odpovědné osoby za zdvihací zařízení

121  s DPH

Poslední aktualizace dokumentu: 27. 07. 2022
(Pozn.: aktualizace ve vztahu k nové právní úpravě).

Provozujete-li na svých pracovištích zdvihací zařízení, ať už to jsou jeřáby, výtahy, plošiny nebo např. regálové zakladače, určitě využijete náš profesionálně připravený vzor pověření odpovědné osoby za zdvihací zařízení.

Nezapomínejte, že pověření odpovědné osoby je nejen povinností, ale také důležitým krokem při rozdělování odpovědností ve firmě.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za zdvihací zařízení určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za zdvihací zařízení je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují zdvihací zařízení.

Dle vyhlášky č. 19/1979 Sb., úz jsou vyhrazenými zdvihacími zařízeními, jsou tato zařízení s motorickým pohonem:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Vyhláška rovněž v odst. (2), § 2 uvádí, co se za vyhrazené zdvihací zařízení nepovažuje:

 • vrátky,
 • zdvižné vozíky,
 • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 • zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 • závěsné dopravníky,
 • nakladače,
 • zdvihací čela nákladních automobilů,
 • mechanické rampy,
 • plošiny pro zdvihání automobilů,
 • výsuvné žebříky,
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

Z hlediska navazujících, níže uvedených právních předpisů je ale nanejvýše vhodné, abyste odpovědnou osobu určili jak pro vyhrazená, tak i nevyhrazená zdvihací zařízení. Tedy pro všechna zařízení výše uvedená.

Vzor pověření tedy použijí provozovatelé výše uvedených zařízení, kteří chtějí na konkrétní své vedoucí zaměstnance přenést odpovědnost za péči o zdvihací zařízení.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

 • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
 • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
 • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

O odpovědné osobě za jeřáby také mluví oborová norma ČSN 12 480.

Písemné pověření odpovědné osoby zdvihací zařízení je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za zdvihací zařízení a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření odpovědné osoby za zdvihací zařízení tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná osoba povinnosti?

Odpovědná osoba zejména zajišťuje bezpečný provoz zdvihacích zařízení v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Její důležitou povinností je mít přehled o provozovaných zdvihacích zařízeních a jejich aktuálním stavu. Ideální je, pokud odpovědná osoba vede evidenci provozovaných zdvihacích zařízení a k nim rovněž průvodní a provozní dokumentaci. Odpovědná osoba rovněž zajišťuje řádné školení a ověřování zdravotní způsobilosti osob, podílejících se na obsluze zařízení.

Odpovědná osoba také v neposlední řadě zajišťuje provádění kontrol, zkoušek, prohlídek a revizí zdvihacích zařízení. Komunikuje s revizními a servisními techniky. Samozřejmě zajišťuje dodržování harmonogramu provádění kontrol, údržby, revizí, oprav a čištění zařízení. V případě jeřábů odpovídá za zpracování sytému bezpečné práce pro jeřáby.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření odpovědné osoby za zdvihací zařízení“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.