DESETIMINUTOVKA: Přehled základních právních předpisů BOZP

121  s DPH

Využijte připravený vzorový dokument, který vám umožní snadno a efektivně své zaměstnance seznámit s jejich povinnostmi prokazatelným způsobem!

Tento dokument BOZP je kompletní vzorovou osnovou školení a současně také záznamem školení. Pomocí tohoto vzoru BOZP můžete své zaměstnance prokazatelně seznámit s přehledem nejvýznamnějších právních předpisů ČR, které upravují otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předejít tak zásadním komplikacím a problémům.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

V čem vám vzor BOZP pomůže?

Tento vzorový dokument BOZP vám pomůže prokazatelně seznámit zaměstnance s tím, které právní předpisy v ČR upravují otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Nezapomínejte, že znalost základních povinností vyplývajících z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance. Udržujte vaše zaměstnance vzdělané a udržujte u nich vysoké povědomí o otázkách BOZP. Tím zvýšíte kulturu BOZP na vašich pracovištích a nepřímo předejdete případným úrazům.

Proč vzor využít?

Stále spousta zaměstnavatelů školí způsobem, kdy své zaměstnance jednou za rok až dva nažene společně do jedné místnosti a zajistí pro ně “přednášku BOZP” v délce trvání hodina až dvě. Školení probíhá zpravidla dle osnovy školení. Tyto osnovy ale obsahují tak velké množství předpisů, kdy je každému zřejmé, že osnovou stanovený obsah nemohl být během dvou hodin ani z poloviny probrán a zaměstnanci s ním řádně proškoleni.

Desetiminutovky slouží pro postupné dávkování informací zaměstnancům. Každá desetiminutovka obsahuje vždy jedno konkrétní téma. Desetiminutovky jsou vytvořeny tak, aby dle nich dokázal školit pokud možno každý vedoucí zaměstnanec, a aby školení zabralo přibližně deset minut. Vedoucí tak mohou informace o BOZP dávkovat zaměstnancům postupně, např. 1 x týdně. To má nejen značný pozitivní dopad na kulturu BOZP, ale, takové školení má v případě úrazů, mnohem větší šanci obstát před OIP, PČR nebo i soudy!

Školení zaměstnanců dle tohoto vzorového dokumentu BOZP lze považovat za součást školení dle odst. (2), § 103, Zákoníku práce v účinném znění a tedy za plnění vaší zákonné povinnosti zaměstnavatele.

Co vzorový dokument BOZP obsahuje?

Vzorový dokument BOZP obsahuje:

  1. základní informace o dokumentu a o školení (je snadno řiditelný);
  2. základní informace o školení;
  3. základní obsah školení (textem vypsané hlavní téma školení);
  4. doplňující informace ke školení (textové doplňující informace zejména pro školitele);
  5. související povinnosti (další doplňující textové informace, které uvádějí se školenou problematikou související povinnosti zaměstnanců);
  6. související právní předpisy (uvedení konkrétních souvisejících právních předpisů, včetně přesných ustanovení);
  7. kolonku pro dopsání souvisejících vnitřních dokumentů zaměstnavatele;
  8. prohlášení školeného;
  9. záznam školení;
  10. záznam o schválení dokumentu.

Pro koho je vzorový dokument školení určen?

Vzorový dokument je určen všem zaměstnavatelům a vedoucím zaměstnancům.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „DESETIMINUTOVKA: Přehled základních právních předpisů BOZP“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.