Vzor pověření odpovědné osoby za požární prostředky

121  s DPH

Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za požární prostředky a splňte tak svou povinnost snadno a efektivně.

Dejte kus své odpovědnosti zaměstnancům.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za požární prostředky určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za požární prostředky je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují věcné prostředky požární ochrany nebo požárně bezpečnostní zařízení.

Mezi věcné prostředky požární ochrany patří zejména přenosné hasící přístroje. Naproti tomu požárně bezpečnostními zařízeními jsou např. požární nástěnné hydranty, nouzové osvětlení, elektrická požární signalizace nebo např. požární dveře. Jak věcné prostředky, tak i požárně bezpečnostní zařízení jsou konkrétně definována vyhláškou č. 246/2001 Sb., úz.

Vzor pověření tedy použijí výše uvedení provozovatelé, kteří chtějí na konkrétní své vedoucí zaměstnance přenést odpovědnost za péči o požární prostředky.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření je tedy povinné ze zákona a inspektoři je chtějí často při svých kontrolách předkládat.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření odpovědné osoby za požární prostředky tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná osoba povinnosti?

Odpovědná osoba zejména zajišťuje provoz požárních prostředků v souladu s právními předpisy. Její důležitou povinností je mít přehled o prostředcích a jejich aktuálním stavu. Ideální je, pokud odpovědná osoba vede evidenci prostředků a k nim rovněž průvodní a provozní dokumentaci. Odpovědná osoba také zajišťuje provádění kontrol provozuschopnosti a komunikuje s kontrolními a servisními techniky. Samozřejmě zajišťuje dodržování harmonogramu provádění kontrol, údržby, revizí a čištění zařízení.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření odpovědné osoby za požární prostředky“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.