SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Směrnice o hodnocení a řízení rizik – vzor ke stažení

149  s DPH

Zaměstnáváte? Pak nezapomeňte na prioritní úkol v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – hodnocení rizik.

Pokud využijete naši vzorovou směrnice o hodnocení a řízení rizik, práci si značně usnadníte. Pomůže Vám lépe pochopit a interně nastavit celý systém a splnit tak požadavek Zákoníku práce.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je směrnice o hodnocení a řízení rizik určena?

Dle Zákoníku práce, § 102, musí rizika hodnotit každý zaměstnavatel. Přesněji každý zaměstnavatel musí vyhledávat nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a hodnotit rizika z nich plynoucí. Směrnice o hodnocení a řízení rizik je tedy určena každému zaměstnavateli.

Zákoník práce, ale blíže neupřesňuje, jak má takové hodnocení vypadat.

Proto je vhodné, abyste se vyhnuly případným problémům, ustanovení zákoníku práce upřesnit vlastní vnitřní směrnicí. A v tom Vám právě vzorová směrnice o hodnocení a řízení rizik značně pomůže.

Směrnici využijí jak odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů prevence rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tak i vedoucí zaměstnanci či zaměstnavatelé, zejména ti menší, kteří plní úkoly prevence rizik sami.

Směrnice je psána velmi podrobně a jednotlivé kroky a pojmy jsou vysvětleny.

 

Co vzorová směrnice o hodnocení a řízení rizik obsahuje?

Vzorová směrnice o hodnocení a řízení rizik řeší problematiku komplexně.

Stanoví požadavky na organizaci řízení rizik, posuzování rizik, analýzu rizik, hodnocení rizik, regulování rizik, vedení dokumentace o rizicích a komunikaci rizik.

Směrnice také stanoví vlastní metodiku pro odhad rizik a hodnocení rizik. Ta neuvažuje pouze s pravděpodobností a následkem, jak je běžné, ale kalkuluje s

  • pravděpodobností přítomnosti nebezpečí,
  • pravděpodobností negativního působení přítomného nebezpečí,
  • celkové pravděpodobnosti,
  • následku,
  • počtu ohrožených osob,
  • druhu ohrožených osob a
  • zkreslení hodnotitele.

Navíc k určení pravděpodobností, následků a ohrožených osob obsahuje vlastní metodiky a pomocné tabulky.

Hodnocená rizika jsou potom dle metodiky zařazena do celkem 6-ti kategorií dle jejich míry. I pro hodnocení je přítomna pomocná matice rizik. Samozřejmý je také popis jednotlivých kategorií rizik a zejména toho, co s takovým rizikem dále dělat / nedělat.

 

Co to je nebezpečí? Co to je riziko?

Nebezpečí, riziko, ohrožení? Ano, to jsou pojmy, která stále motají hlavu i nejednomu zkušenému “bezpečákovi.”

Nejlépe vysvětlit na konkrétním příkladu.

Na chodbě je prováděn úklid vytíráním podlahy.

Nebezpečím je zde vlhká a tedy i potencionálně kluzká podlaha.

Ohrožení je situace, kdy se k místu vlhké podlahy dostanou osoby. Ty jsou tedy tímto nebezpečím ohroženy.

Riziko je potom pravděpodobnost, že zaměstnanec při pohybu po kluzké podlaze upadne a vznikne mu tím pracovní úraz. Riziko je tedy kombinací pravděpodobnosti a následku.

 

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.