Vzor pověření obsluhy elektrických zařízení

121  s DPH

Poslední aktualizace dokumentu: 27. 07. 2022
(Pozn.: aktualizace ve vztahu k nové právní úpravě).

Provozujete elektrická zařízení? Pak si uvědomte, že se jedná o tzv. vyhrazená technická zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení lidských životů a zdraví. Ujistěte se, že je budou obsluhovat jen kvalifikovaní zaměstnanci a to jak zdravotně, tak i odborně.

Pověřte tyto obsluhou prokazatelně, písemně. Využijte k tomu náš vzor pověření obsluhy elektrických zařízení

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření obsluhy elektrických zařízení určen?

Vzor pověření obsluhy elektrických zařízení je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují elektrická zařízení a jejich obsluhu svěřují svým zaměstnancům.

Dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., úz, jsou vyhrazenými elektrickými zařízeními zařízení:

  • pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace,
  • určená k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Vzor pověření obsluhy elektrických zařízení je určen zejména odpovědným osobám za bezpečný provoz elektrických zařízení, aby mohly prokazatelně pověřit a určit obsluhu konkrétních zařízení. Písemné pověření je tedy významným krokem v prevenci rizik. Je kladen důraz na to, aby nebyl pověřen takový zaměstnanec, který nemá k činnosti požadovanou zdravotní a odbornou způsobilost.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření obsluhy elektrických zařízení, je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření elektrických zařízení a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření obsluhy písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření obsluhy plynových zařízení, tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná obsluha plynových zařízení povinnosti?

Obsluha elektrických zařízení tyto nejen obsluhuje, ale zejména zajišťuje jejich bezpečný provoz prováděním předepsaných kontrolních úkonů. Obsluha také hlásí každou vzniklou závadu odpovědné osobě, dbá o pořádek a řádný stav zařízení, vede provozí záznamy k zařízení, účastní se revizí, zkoušek zařízení a plní i některé další úkoly.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření obsluhy elektrických zařízení“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.