SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření obsluhy zdvihacích zařízení

121  s DPH

Provozujete zdvihací zařízení? Ať už jeřáby, plošiny nebo výtahy? Pak nezapomeňte, že provozujete velmi nebezpečná zařízení, která si zaslouží maximální pozornost. Pověřte proto jejich obsluhou jen kvalifikované zaměstnance a to jak zdravotně, tak i odborně.

Pověřte je písemně. Využijte náš vzor pověření obsluhy zdvihacích zařízení

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
Katalogové číslo: saw_02c03.1 Kategorie: , Štítky: , , , , ,
 

Popis

Komu je vzor pověření obsluhy zdvihacích zařízení určen?

Vzor pověření obsluhy zdvihacích zařízení je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují zdvihací zařízení.

Dle vyhlášky č. 19/1979 Sb., úz, jsou vyhrazenými zdvihacími zařízeními:

 • zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5 000 kg (kladkostroje, kočky apod.),
 • jeřáby o nosnosti nad 5 000 kg,
 • pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m,
 • stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby,
 • výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m,
 • regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy;

a dalšími zdvihacími zařízeními zejména:

 • vrátky,
 • zdvižné vozíky,
 • stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby,
 • zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.),
 • závěsné dopravníky,
 • nakladače,
 • zdvihací čela nákladních automobilů,
 • mechanické rampy,
 • plošiny pro zdvihání automobilů,
 • výsuvné žebříky,
 • prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení,
 • pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů.

Vzor pověření obsluhy zdvihacích zařízení je určen zejména odpovědným osobám za bezpečný provoz zdvihacích zařízení, aby mohly prokazatelně pověřit a určit obsluhu konkrétních zařízení.  Písemné pověření je tedy významným krokem v prevenci rizik. Je kladen důraz na to, aby nebyl pověřen takový zaměstnanec, který nemá k činnosti požadovanou zdravotní a odbornou způsobilost.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

 • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
 • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
 • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření obsluhy zdvihacích zařízení, je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření zdvihacích zařízení a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření obsluhy písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření obsluhy plynových zařízení, tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná obsluha plynových zařízení povinnosti?

Obsluha zdvihacích zařízení tyto nejen obsluhuje, ale zejména zajišťuje jejich bezpečný provoz prováděním předepsaných kontrolních úkonů. Obsluha také hlásí každou vzniklou závadu odpovědné osobě, dbá o pořádek a řádný stav zařízení, vede provozí záznamy k zařízení, účastní se revizí, zkoušek zařízení a plní i některé další úkoly.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření obsluhy zdvihacích zařízení“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.