Vzor pověření odpovědné osoby za kategorizaci prací

121  s DPH

Kategorizace prací je velmi důležitou povinností na úseku prevence rizik a její neaktuálnost či neprovedení může mít pro zaměstnavatele velmi fatální důsledky.

Stanovte si jasná pravidla. Stanovte jasně odpovědnosti, za provádění tohoto náročného úkolu.

Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za kategorizaci prací a určete díky němu odpovědnosti.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za kategorizaci prací určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za kategorizaci prací, vám může ušetřit spoustu starostí. Ale pojďme si to rozebrat krok za krokem.

Určitě jste slyšeli, že jednou z nejdůležitějších povinností každého zaměstnavatele, na poli prevence rizik, je zařazení prací do kategorií.

Kategorizace prací je vlastně zhodnocení třinácti rizikových faktorů pracovních podmínek, jako je např. hluk, vibrace, pracovní poloha, fyzická zátěž a pod. a dle jejich míry, zařazení práce do kategorie 1, 2, 2R, 3 nebo 4. Přitom práce kategorie 1 jsou nejméně rizikové a práce kategorie 4 jsou rizikové nejvíce. O kategorizaci prací je nutno vypracovat dokumentaci. Kategorizace prací hraje významnou roli nejen co se týče přijímání preventivních opatření k omezování rizik, ale také jako podklad pro provádění pracovnělékařských služeb, zejména potom pracovnělékařských prohlídek. I proto je nutno kategorizaci věnovat náležitou péči a pozornost.

Vzor pověření odpovědné osoby za kategorizaci prací využije každý zaměstnavatel, který zařazení prací deleguje na jiné osoby. Často je provedení kategorizace prací v dikci odborně způsobilé osoby, která však nemusí dostávat aktuální informace o pracích, jejich změnách a podmínkách. Proto může být vhodné, např. personalistu, který ví o pracovních pozicích a pracích maximum, určit jako odpovědnou osobu za kategorizaci prací. Personalista nebude tím, kdo má za úkol práce kategorizovat, ale jeho povinností a odpovědností bude podstatné věci komunikovat např. právě s odborně způsobilou osobou.

Ideálně by tedy vše mělo probíhat v tomto duchu.

Vedoucí zaměstnanec dá na personalistu požadavek, ohledně zřízení nového pracovního místa. Personalista s vedoucím vykomunikuje všechny potřebné náležitosti, jako je náplň práce, pracovní doba, směnnost, apod. Informace neprodleně předá odborně způsobilé osobě a bude s ní dále komunikovat. Odborně způsobilá osoba nově vznikající práci zařadí do kategorií a o tomto informuje personalistu. Pak již nic nebrání tomu, najít vhodného zaměstnance a práci uvést k životu.

 

K čemu tedy pověření slouží?

V praxi často dochází ke stavu, kdy kategorizace prací není aktuální. Nejsou zařazeny všechny práce a ty, které již zařazeny jsou, se např. podstatně změnili. Pokud pak dojde ke vzniku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, toto se při šetření zjistí. Neaktuálnost může mít zásadní vliv na odškodnění úrazu, proplácení odškodného pojišťovnami a rovněž na možné sankce ze strany kontrolních úřadů. Pokud se pak hledá viník, zpravidla jím je právě zaměstnavatel. Odborně způsobilá osoba zkrátka řekne, že nedostala informace o změnách prací. Personalista naproti tomu namítne, že nevěděl o povinnosti, tyto informace odborně způsobilé osobě předávat. A další na řadě je tedy přímo zaměstnavatel.

Pokud však personalista podepíše písemné pověření o své odpovědnosti, většinou si již tyto povinnosti hlídá a informace včas předává dál.

A abyste nemuseli formulář složitě a zdlouhavě vymýšlet, můžete využít náš vzor pověření odpovědné osoby za kategorizaci prací a tím si ušetřit čas i peníze.

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření odpovědné osoby za kategorizaci prací“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.