Vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky

121  s DPH

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou velmi častý zdrojem úrazů. I proto je nutno jejich nakládání věnovat zvláštní obezřetnost. Stanovte jasná pravidla. Určete odpovědnosti.

Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky a část své odpovědnosti za BOZP tak delegujte.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0 %
3 - 5 15 %
6 - 8 20 %
8 - 10 25 %
11 - 15 30 %
16 - 999 40 %
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích nakládají a používají nebezpečné chemické látky a směsi.

Nebezpečné chemické látky a směsi dělíme do těchto kategorií:

 1. výbušné;
 2. oxidující;
 3. extrémně hořlavé;
 4. vysoce hořlavé;
 5. hořlavé;
 6. vysoce toxické
 7. toxické;
 8. zdraví škodlivé;
 9. žíravé;
 10. dráždivé;
 11. senzibilizující;
 12. karcinogenní;
 13. mutagenní;
 14. toxické pro reprodukci;
 15. nebezpečné pro životní prostředí;

Vzor pověření tedy využijí všichni zaměstnavatelé, na jejichž pracovištích se některá z výše uvedených látek vyskytuje a kteří chtějí na své konkrétní vedoucí zaměstnance přenést odpovědnost za bezpečnost při nakládání s těmito chemickými látkami.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

 • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
 • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
 • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná osoba povinnosti?

Odpovědná osoba zejména zajišťuje bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Její důležitou povinností je mít přehled o chemických látkách a směsí a jejich aktuálním stavu. Ideální je, pokud odpovědná osoba vede evidenci nebezpečných chemických látek a směsí a k nim rovněž bezpečnostní listy. Odpovědná osoba rovněž zajišťuje zpracování písemných pravidel pro nakládání a jejich odsouhlasení krajskou hygienickou stanicí. V neposlední řadě odpovědná osoba písemně pověřuje zaměstnance určené k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky a splnění výše uvedených povinností pro vás nebude žádným problémem.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.