SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky

121  s DPH

Nebezpečné chemické látky a směsi jsou velmi častý zdrojem úrazů. I proto je nutno jejich nakládání věnovat zvláštní obezřetnost. Stanovte jasná pravidla. Určete odpovědnosti.

Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky a část své odpovědnosti za BOZP tak delegujte.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích nakládají a používají nebezpečné chemické látky a směsi.

Nebezpečné chemické látky a směsi dělíme do těchto kategorií:

 1. výbušné;
 2. oxidující;
 3. extrémně hořlavé;
 4. vysoce hořlavé;
 5. hořlavé;
 6. vysoce toxické
 7. toxické;
 8. zdraví škodlivé;
 9. žíravé;
 10. dráždivé;
 11. senzibilizující;
 12. karcinogenní;
 13. mutagenní;
 14. toxické pro reprodukci;
 15. nebezpečné pro životní prostředí;

Vzor pověření tedy využijí všichni zaměstnavatelé, na jejichž pracovištích se některá z výše uvedených látek vyskytuje a kteří chtějí na své konkrétní vedoucí zaměstnance přenést odpovědnost za bezpečnost při nakládání s těmito chemickými látkami.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

 • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
 • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
 • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná osoba povinnosti?

Odpovědná osoba zejména zajišťuje bezpečné nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi. Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi je jejich výroba, dovoz, distribuce, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

Její důležitou povinností je mít přehled o chemických látkách a směsí a jejich aktuálním stavu. Ideální je, pokud odpovědná osoba vede evidenci nebezpečných chemických látek a směsí a k nim rovněž bezpečnostní listy. Odpovědná osoba rovněž zajišťuje zpracování písemných pravidel pro nakládání a jejich odsouhlasení krajskou hygienickou stanicí. V neposlední řadě odpovědná osoba písemně pověřuje zaměstnance určené k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami.

Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky a splnění výše uvedených povinností pro vás nebude žádným problémem.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření odpovědné osoby za chemické látky“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.