SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor požárního řádu pro administrativu

242  s DPH

Administrativní práce i pracoviště jsou si i u různých firem velmi podobné. Může jít o různé designy a uspořádání kanceláří, ale ve své podstatě jde vždy o pracovní stůl, židli, PC a jeho peripetie, odkládací police nebo skříně a kuchyňku, vybavenou zejména kávovarem.

A právě této podobnosti využívá náš profesionálně připravený vzor požárního řádu pro administrativu, který je možné použít prakticky pro každou kancelář.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
Katalogové číslo: saw_15b01-administrativa Kategorie: , Štítky: , ,
 

Popis

Kdo vzor požárního řádu pro administrativu potřebuje?

Mohlo by se zdát, že požární řád je záležitostí spíše výrobních činností. Opak je ale pravdou. Požární řády musejí být vypracovány pro všechny činnosti, které představují zvýšené nebo vysoké požární nebezpečí a do nich často spadají právě i kancelářské práce. Není však nic snadnějšího, než využít náš připravený vzor požárního řádu pro administrativu.

Nejčastějšími typy kanceláří, které potřebují požární řád, jsou kanceláře situované v některém z následujících typů objektu:

 1. objekty o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty:
  • administrativních provozů;
  • školských provozů;
  • zdravotnických provozů;
 2. stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace;
 3. stavby ubytovacích zařízení;
 4. stavby pro shromažďování většího počtu osob;
 5. stavby pro obchod.

Přitom platí, že se rozumí:

 1. stavbou pro shromažďování většího počtu osob taková stavba, která disponuje prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2;
 2. stavbou pro obchod stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2;
 3. stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace stavba nebo její část určená k užívání:
  • osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací;
  • těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo;
  • osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče;
 4. stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek.

Jde o objekty, u nichž jsou stanoveny tzv. složité podmínky pro zásah.

Dále může jít i o budovy o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů.

Pokud tedy provozujete kancelář v jednom z výše uvedených objektů, rozhodně potřebujete požární řád.

Náš vzor požárního řádu pro administrativu Vám v tomto případě velmi usnadní a urychlí práci a rovněž ušetří nemalé finanční prostředky.

 

Co vzor požárního řádu pro administrativu obsahuje?

Náš vzor požárního řádu je vypracován osobou s platným osvědčením o požární ochraně a obsahuje tak všechny náležitosti, požadované vyhláškou o požární prevenci.

Požární řád obsahuje následující kapitoly:

 1. Stručný popis vykonávané činnosti
  • Charakteristiky požárního nebezpečí provozované činnosti
 2. Požárně technické charakteristiky látek, popřípadě technicko bezpečnostní parametry látek, potřebné ke stanovení preventivních opatření
  • Nejvýše přípustné množství látek, které se mohou vyskytovat v místě provozované činnosti
 3. Stanovení podmínek požární bezpečnosti k zamezení vzniku a šíření požáru nebo výbuchu s následným požárem
 4. Vymezení oprávnění a povinností osob při zajišťování stanovených podmínek požární bezpečnosti
  • Povinnosti při zahájení činnosti
  • Povinnosti v průběhu činnosti
  • Povinnosti při přerušení činnosti
  • Povinnosti po ukončení činnosti
 5. Stanovení podmínek pro bezpečný pobyt a pohyb osob a způsob zabezpečení volných únikových cest
  • Způsob zabezpečení volných únikových cest
 6. Jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance
 7. Příloha: Pokyny pro členy preventivní požární hlídky
 8. Příloha: Seznam věcných prostředků požární ochrany, požárně bezpečnostních zařízení, požárních tabulek a značení

 

Proč využít náš vzor požárního řádu pro administrativu?

Vzor požárního řádu je ověřen několika letou praxí, kdy jej užívá množství administrativních firem. Prošel již také řadou státních kontrol. Je připraven profesionály s platným osvědčením o požární ochraně a tak je zaručena jeho věcná i formální správnost.

Nevymýšlejte zbytečně vymyšlené. Využijte náš vzorový požární řád pro administrativu a ušetřete si čas i peníze.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor požárního řádu pro administrativu“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.