SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzorová dokumentace začlenění administrativa

242  s DPH

Vzor dokumentace začlenění administrativních činností využije každý zaměstnavatel, který provozuje tyto činnosti v požárně “nebezpečných” objektech. V takovém případě totiž i administrativní činnosti spadnou do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím.

Využijte vzorovou dokumentaci o začlenění pro jednotlivé typy objektů a ušetřete si čas, starosti i peníze.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Kdo vzor dokumentace začlenění administrativa využije?

Vzor dokumentace začlenění administrativa využije zejména každý zaměstnavatel, který provozuje administrativní činnosti v některém z níže uvedených objektů:

 1. objekty o 7 a více nadzemních podlažích, nebo o 4 a více nadzemních podlažích, pokud tyto objekty nemají zřízeny chráněné únikové cesty:
  • administrativních provozů;
  • školských provozů;
  • zdravotnických provozů;
 2. stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace;
 3. stavby ubytovacích zařízení;
 4. stavby pro shromažďování většího počtu osob;
 5. stavby pro obchod;
 6. budovy o sedmi a více nadzemních podlažích nebo o výšce větší než 22,5 m, kromě bytových domů.

Dle vyhlášky se rozumí:

 1. stavbou pro shromažďování většího počtu osob taková stavba, která disponuje prostorem určeným pro shromáždění nejméně 200 osob, v němž na jednu osobu připadá půdorysná plocha menší než 4 m2;
 2. stavbou pro obchod stavba, která obsahuje celkovou prodejní plochu větší než 2000 m2;
 3. stavbou pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace stavba nebo její část určená k užívání:
  • osobami s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, s těžkým sluchovým postižením, s těžkým zrakovým postižením nebo s těžkou nebo hlubokou mentální retardací;
  • těhotnými ženami nebo osobami doprovázejícími dítě do tří let věku, nebo;
  • osobami, které mají významně sníženou pohyblivost nebo orientaci v souvislosti s poskytováním zdravotní péče;
 4. stavbou ubytovacího zařízení stavba nebo její část, kde je fyzickým osobám poskytováno přechodné ubytování s ubytovací kapacitou více než 20 lůžek.

Jde tedy zejména o objekty, pro které se stanovují tzv. složité podmínky pro zásah.

 

Co vzorová dokumentace začlenění administrativa obsahuje?

Dokumentace obsahuje vzorové začlenění administrativních činností pro zvolené reprezentativní typy výše uvedených objektů. Pro Vás tak není nic snadnějšího, než nepodstatné části dokumentace smazat a pouze konkretizovat tu pro Vás relevantní část. Konkretizace spočívá zejména v popisu místa činnosti (adresa), případně doplnění počtu nadzemních podlaží. Použití vzorového dokumentu je tak velmi snadné a rychlé.

Dokumentace samozřejmě obsahuje všechny náležitosti, které jsou pro ni povinné a plynou z vyhlášky o požární prevenci.

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.