Změny v lékařských prohlídkách zaměstnanců 2018

Koncem roku 2017 nabyla účinnosti novela vyhlášky č. 79/2013 Sb., které sebou přinesla nemalé změny v lékařských prohlídkách zaměstnanců a vůbec v oblasti pracovnělékařských služeb.

 

Změny v provádění dohledu lékaře na pracovišti

Zpřísnila se perioda provádění dohledu. Nově je nutno dohled provádět nejméně 1x ročně nejen pro pracoviště, kde jsou vykonávány práce kategorie 2, 2R, 3 a 4, ale i pro pracoviště, kde jsou vykonávány práce, jejichž součástí jsou rizika ohrožení zdraví.

Záznam o dohledu, který vypracuje lékař, musí být zaměstnavateli prokazatelně předán.

 

Změna period lékařských prohlídek

Ke změně došlo u prací kategorie 2. Dříve platily periody 1 x 5 let pro zaměstnance mladší 50ti let a 1 x 3 roky pro zaměstnance starší 50ti let. Po novele jsou lhůty zkráceny na 1 x 4 roky a 1 x 2 roky.

Změna period zasáhla i řidiče osobních vozidel, tzv. “referenty”.

Zde bude nově nutno rozlišovat, zda řidič pracuje v kategorii 1 nebo vyšší. Pro kategorii 1 platí lhůty 1 x 6 let a 1 x 4 roky, pro ostatní kategorie potom 1 x 4 roky a 1 x 2 roky.

Významnou změnou je protažení period lékařských prohlídek pro noční práce z ročního intervalu na současnou periodu 1 x 2 roky.

 

Výstupní prohlídky rizikových prací

V případě rizikových prací kategorie 2R, 3 a 4 je nově nutno provádět výstupní lékařskou prohlídku, o které musí být vystaveno potvrzení.

 

Další změny v lékařských prohlídkách zaměstnanců – ano.

Novela obsahuje i další změny. Většinou jde o změny spíše kosmetického charakteru. Přesto nelze jinak, než všem zaměstnavatelům a personalistům doporučit, s novelizovanou vyhláškou se řádně obeznámit. Doufejme, že tyto změny jsou již na delší dobu poslední a že nám to již zákonodárci více komplikovat nebudou. Již tak je agenda pracovnělékařských prohlídek poměrně administrativně náročnou.

Co si o tom myslíte?

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *