Vzor pověření odpovědné osoby za pracovnělékařské služby

121  s DPH

Oblast pracovnělékařských služeb tvoří jeden ze základních pilířů dnešní bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Je proto nanejvýše vhodné, za plnění těchto úkolů ustanovit odpovědnou osobu.

Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za pracovnělékařské služby ke stažení. Usnadněte si práci a vyhněte se případným problémům.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0 %
3 - 5 15 %
6 - 8 20 %
8 - 10 25 %
11 - 15 30 %
16 - 999 40 %
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za pracovnělékařské služby určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za pracovnělékařské služby je určen těm zaměstnavatelům, kteří chtějí některé své povinnosti právě v oblasti pracovnělékařských služeb delegovat na své zaměstnance.

Je zcela přirozené a často dokonce i nutné, správně delegovat povinnosti a nastavit systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Sám zaměstnavatel nemůže nikdy dokonale zvládat všechny povinnosti, byť má za plnění úkolů BOZP vrcholovou odpovědnost.

Delegovat úkoly znamená, dát důvěru, část své odpovědnosti a povinností jinému, podřízenému vedoucímu zaměstnanci nebo zaměstnanci.

 

Co obnáší oblast pracovnělékařských služeb?

Zaměstnanec, který je pověřený jako odpovědnou osobou za pracovnělékařské služby, zejména dohlíží a koordinuje jejich plnění v souladu s právními předpisy. Těmi jsou především zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v účinném znění a jeho prováděcí vyhláška č. 79/2013 Sb., v účinném znění.

Odpovědný zaměstnanec za pracovnělékařské služby tedy plní zejména následující úkoly:

  1. zajišťuje, aby byla uzavřena smlouva (smlouvy) s poskytovatelem pracovnělékařských služeb a tato aby byla aktuální;
  2. komunikuje se smluvím poskytovatelem pracovnělékařských služeb a koordinuje jeho činnost;
  3. zajišťuje, aby probíhal dohled lékaře na pracovištích;
  4. projednává s poskytovatelem prostředky první pomoci;
  5. zajišťuje, aby probíhalo školení první pomoci;
  6. koordinuje a zajišťuje provádění pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců;
  7. komunikuje s poskytovatelem problematiku kategorizace prací.

 

Co vzor písemného pověření ke stažení obsahuje?

Písemné pověření odpovědné osoby za pracovnělékařské služby kromě formálních náležitostí obsahuje také v bodech vyjmenované povinnosti pověřené osoby. Ta si díky tomu, při převzetí pověření, tyto povinnosti lépe uvědomí a bude je snáze respektovat a dodržovat.

 

Na koho je vhodné oblast pracovnělékařských služeb delegovat?

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. V každé firmě mohou být procesy nastaveny jinak. Obecně ale lze říct, že k oblasti pracovnělékařských služeb má hodně blízko personální oddělení a zaměstnanci právě personální agendy. Tito proto mohou být vhodnými kandidáty.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

S trochou nadsázky můžeme říct, že ano. Pověření by mohlo být sice jen ústní, ale takové pověření by se vám jen velmi těžko v případě potřeby prokazovalo. Naproti tomu písemné pověření je naprosto nezpochybnitelné.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí “Vzor pověření odpovědné osoby za pracovnělékařské služby”

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.