SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření osoby odpovědné za motorové vozíky

121  s DPH

Provozujete-li motorové manipulační vozíky, rozhodně využijte vzor písemného pověření osoby odpovědné za motorové vozíky.

Díky tomuto pověření můžete delegovat kus své odpovědnosti na své vedoucí zaměstnance.

Nebuďte na to sami. Vhodným způsobem rozvrhněte a nastavte organizaci BOZP a splňte tak požadavky právních předpisů.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření odpovědné osoby za motorové vozíky určen?

Vzor pověření odpovědné osoby za motorové vozíky je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují motorové vozíky, zejména tedy manipulační vysokozdvižné, nízkozdvižné nebo regálové zakladače.

Vzor pověření tedy použijí výše uvedení provozovatelé, kteří chtějí na své konkrétní vedoucí zaměstnance přenést odpovědnost za péči a bezpečnost provozu motorových vozíků.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření odpovědné osoby za motorové vozíky je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření odpovědné osoby za motorové vozíky a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření odpovědné osoby písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření odpovědné osoby za tlaková zařízení tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná osoba povinnosti?

Odpovědná osoba zejména zajišťuje bezpečný a hospodárný provoz motorových vozíků v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Její důležitou povinností je mít přehled o provozovaných vozících a jejich aktuálním stavu. Ideální je, pokud odpovědná osoba vede evidenci provozovaných motorových vozíků a k nim rovněž průvodní a provozní dokumentaci.

Odpovědná osoba také zajišťuje provádění kontrol, zkoušek, prohlídek a revizí motorových vozíků. Komunikuje s revizními a servisními techniky. Samozřejmě zajišťuje dodržování harmonogramu provádění kontrol, údržby, revizí, oprav a čištění zařízení. V neposlední řadě zabezpečuje odbornou a zdravotní způsobilost zaměstnancům pověřeným obsluhou motorových vozíků a aby tito zaměstnanci vedli deník motorových vozíků.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření osoby odpovědné za motorové vozíky“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.