SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor bezpečnostního předpisu pro firemní vozidla

242  s DPH

Provozujete firemní vozidla? Pak musíte stanovit bezpečnostní pravidla.

Využijte náš vzor bezpečnostního předpisu pro firemní vozidla a usnadněte si práci.

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor bezpečnostního předpisu pro firemní vozidla určen?

Vzor bezpečnostního předpisu pro firemní vozidla je určen všem zaměstnavatelům, kteří provozují firemní vozidla, respektive jejichž zaměstnanci tato vozidla řídí. Není přitom podstatné, o jaké vozidla jde. Zda o osobní či nákladní.

Náš vzorový předpis využijí zejména ti zaměstnavatelé, kteří na bezpečnost a ochranu zdraví při práci dbají, chtějí minimalizovat rizika a mít splněny všechny zákonné požadavky.

 

Je předpis pro vozidla povinný ze zákona?

Ano. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, ve svém § 3 jasně zmiňuje, že zaměstnavatel při provozování dopravy dopravními prostředky organizuje práci zaměstnanců v souladu s místním provozím bezpečnostním předpisem.

A jelikož řízení dopravních prostředků na pozemních komunikacích je jednou z nejrizikovějších činností, kterou vaši zaměstnanci mohou vykonávat, je potřeba místnímu předpisu pro dopravní prostředky věnovat náležitou péči.

 

Proč využít náš vzor bezpečnostního předpisu pro firemní vozidla?

Náš vzor bezpečnostního předpisu pro firemní vozidla je profesionálně připraven tak, aby plnil veškeré náležitosti na něj kladené právními předpisy.

Vzor je velmi podrobný a defakto připraven k okamžitému použití.

Vzor bezpečnostního předpisu pro firemní vozidla zejména obsahuje:

  1. vymezení provozovaných dopravních prostředků (zde na Vás zbude nejvíce práce, kdy je potřeba určit, jaké dopravní prostředky provozujete);
  2. základní požadavky na provozovaná vozidla;
  3. požadavky na odpovědné osoby při provozu vozidel;
  4. organizace práce při provozu vozidel;
  5. stanovení požadavků na bezpečnostní a dopravní značení.

Zejména kapitola organizace práce při provozu vozidel je velmi obsáhlá a blíže specifikuje oblasti, jako jsou např. rychlost jízdy, nakládka / vykládka vozidel, připojování / odpojování dopravních prostředků, kontroly a údržba vozidel, opravy a čištění vozidel, doba jízdy a její evidence, omezení mikroklimatickými podmínkami nebo požadavky na dorozumívání mezi zaměstnanci.

 

Je předpis povinný i pro provozovatele osobních vozidel?

Ano. Povinnost vypracovat místní provozní bezpečnostní předpis máte i v případě, že provozujete jen jediné osobní vozidlo a váš zaměstnanec s ním pouze občasně vyjede.

Předpis tedy musejí mít i zaměstnavatele tzv. řidičů referentů.

 

Závěrem jen nutno znovu připomenout, že řízení vozidel v provoze na pozemních komunikacích, je statisticky skutečně jednou z nejrizikovějších pracovních činností. Statistiky dopravních nehod mluví jasně.

Bohužel nejsou žádnou výjimkou dopravní nehody s těžkými zraněními nebo dokonce smrtelné dopravní nehody.

Rozhodně tedy v oblasti provozu motorových vozidel nic nepodceňujte. Svou práci si můžete značně usnadnit, pokud využijete náš vzor bezpečnostního předpisu pro firemní vozidla.

 

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor bezpečnostního předpisu pro firemní vozidla“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.