Kdo musí mít firemního lékaře

Kdo musí mít firemního lékaře?

Kdo musí mít firemního lékaře? Jednoduchá otázka, na kterou existuje jednoduchá odpověď.

Firemního lékaře musí mít každý zaměstnavatel. Ale pojďme na to hezky popořadě.

Nejprve nutno konstatovat, že pojem firemní lékař je nepřesný. Stejně tak již neexistuje pojem závodní lékař ani závodní preventivní péče. Dnešní právní předpisy mluví o poskytovateli pracovnělékařských služeb.

Tyto služby blíže specifikuje zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, úz, který v písm. a), odst. (2), § 54, stanoví následující, cituji:

Zaměstnavatel pro výkon práce na svých pracovištích, pokud dále není stanoveno jinak, je povinen, jde-li o práce, které jsou zařazené podle zákona o ochraně veřejného zdraví do kategorie první, druhé, druhé rizikové, třetí nebo čtvrté anebo je součástí práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky stanoveny jinými právními předpisy, uzavřít písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb s poskytovatelem.

 

Proč musí být smluvní poskytovatel?

Většina zaměstnavatelů příliš nerozumí tomu, proč musí mít zajištěného smluvního lékaře a nestačí registrující (“obvodní”) lékař zaměstnanců. Vše spočívá v neznalosti práva, konkrétně neznalosti náplně pracovnělékařských služeb. Ty nezahrnují pouze lékařské prohlídky zaměstnanců, jak si spousta zaměstnavatelů mylně myslí. Ale i mnohé další úkoly, zejména:

  1. hodnocení zdravotního stavu zaměstnanců nebo osob ucházejících se o zaměstnání;
  2. poradenství;
  3. dohled.

Ano, zejména poslední bod je zajímavý a velmi často v praxi opomíjený. Nezapomeňte svého smluvního lékaře na své pracoviště někdy i pozvat! Dohled se provádí ve lhůtách 1 x 2 roky pro kategorie práce 1 (není-li součástí této práce činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny jiným právním předpisem) nebo ve lhůtě 1 x rok, pro kategorie 2, 2R, 3 a 4.

Je tedy logické, že registrující lékař zaměstnance nezná pracoviště a pracovní činnosti zaměstnavatele a nemůže mu tak adekvátně poradit např. v kategorizaci prací nebo ve věci poskytování první pomoci.

 

Tak tedy, kdo musí mít firemního lékaře?

Skutečně každý zaměstnavatel, bez ohledu na počet zaměstnanců či rizikovost prací. Od administrativních firem, až po firmy stavební. Určitě tuto svou povinnost nepodceňte!

Zanechte komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Share This
Scroll to Top