SAWAPP - moderní cloudová aplikace ke správě BOZP

 

 

Vzor pověření obsluhy plynových zařízení

121  s DPH

Provozujete plynová zařízení? Pak rozhodně nepodceňujte jejich nebezpečnost a k jejich obsluze vybírejte jen odpovědné zaměstnance, s patřičnou zdravotní a odbornou způsobilostí.

Tyto pověřte k činnosti pomocí našeho profesionálně připraveného vzoru písemného pověření odpovědné osoby za plynová zařízení

Počet zakoupených produktů Sleva
1 - 2 0%
3 - 5 15%
6 - 8 20%
8 - 10 25%
11 - 15 30%
16 - 999 40%
  Otázky a odpovědi
 

Popis

Komu je vzor pověření obsluhy plynových zařízení určen?

Vzor pověření obsluhy plynových zařízení je určen všem zaměstnavatelům, kteří na svých pracovištích provozují plynová zařízení.

Dle vyhlášky č. 21/1979 Sb., úz, jsou plynovými zařízení zařízení pro

  • výrobu a úpravu plynů,
  • skladování a přepravu plynů,
  • plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic,
  • zkapalňování a odpařování plynů,
  • zvyšování a snižování tlaku plynů,
  • rozvod plynů,
  • spotřebu plynů spalováním.

Pověření je určeno zejména odpovědným osobám za bezpečný provoz plynových zařízení, aby mohly prokazatelně pověřit a určit obsluhu konkrétních zařízení.  Písemné pověření je tedy významným krokem v prevenci rizik. Je kladen důraz na to, aby nebyl pověřen takový zaměstnanec, který nemá k činnosti požadovanou zdravotní a odbornou způsobilost.

 

Proč je nutné písemně pověřit odpovědné osoby?

Podle nařízení vlády č. 101/2005 Sb., je podmínkou pro uvedení pracoviště, včetně výrobních a pracovních prostředků, do provozu, stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště a určení osoby odpovědné za jejich vedení.

Dále je také nutné

  • stanovení termínů, lhůt a rozsahu kontrol, zkoušek, revizí, termínů údržby, oprav a rekonstrukce technického vybavení pracoviště, včetně pracovních a výrobních prostředků a zařízení, s ohledem na jejich provedení, doporučení výrobce a způsob používání, požadavky na pracoviště, rizikové faktory způsobující zhoršení technického stavu pracovních a výrobních prostředků a zařízení a v souladu s výsledky předcházejících kontrol, zkoušek či revizí, po dobu provozu a používání pracoviště a
  • dodržování termínů a lhůt pro provádění výše uvedených činností a
  • určení osoby, jejíž povinností je zajistit provádění výše uvedených činností.

Písemné pověření obsluhy plynových zařízení, je tedy povinné ze zákona a inspektoři jej chtějí často při svých kontrolách předkládat. Využijte náš vzor pověření plynových zařízení a ušetříte si čas i peníze.

 

Musí být pověření obsluhy písemné?

V zásadě asi ani nemusí. Ale ústní forma pověření se vám bude velmi obtížně prokazovat. Proto je písemná podoba téměř nutností. Ano, bohužel je BOZP z velké části papírovou válkou. Díky našemu vzoru písemného pověření obsluhy plynových zařízení, tuto povinnost ale snadno splníte.

 

Jaké má odpovědná obsluha plynových zařízení povinnosti?

Obsluha plynových zařízení tyto nejen obsluhuje, ale zejména zajišťuje jejich bezpečný provoz prováděním předepsaných kontrolních úkonů. Obsluha také hlásí každou vzniklou závadu odpovědné osobě, dbá o pořádek a řádný stav zařízení, vede provozí záznamy k zařízení, účastní se revizí, zkoušek zařízení a plní i některé další úkoly.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Vzor pověření obsluhy plynových zařízení“

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejsou žádné další nabídky pro tento produkt!

Obecné dotazy

Zatím nejsou žádné zodpovězené dotazy.